КТ "Подкрепа" иска намаляване на нощния труд

КТ "Подкрепа" иска намаляване на нощния труд

КТ "Подкрепа" предложи на социалния министър Бисер Петков разработени от синдиката поправки в Кодекса на труда, които да намалят полагането на нощен труд, както и сумарното изчисляване на работното време, също така при уволнение на работника да се плаща пълно обезщетение, а не само 60 процента. Идеите са в рамките на създадена в края на миналата година от Петков работна група за промени на Кодекса на труда

Профсъюзът в края на миналата година не успя да прокара през националния съвет на тристранно сътрудничество предложение за увеличаване на ставката, по която се плаща за полагане на нощен труд. Така добавката за нощен труд, какъвто полагат редица категории работници като лекари, сестри, шофьори, шивачки, машинисти, остана 0.25 лв. на час, вместо поисканите 0.5 на сто от минималната часова ставка, което правеше 2.80 лв. за час през 2019 г.

Сега КТ "Подкрепа" настоява работодателят да има право да възлага до 21 часа нощен труд месечно на служителите си вместо сегашните до 35 часа. Като аргумент се посочват установените от съвременната медицина вредни ефекти за здравето и качеството на живот, които има системното полагане на нощен труд.

Друго предложение е ограничаване на сумираното изчисляване на работното време за не повече от 4 месеца, а не както е досега за половин година по преценка на работодателя. Освен това настояват сумирано изчисляване на работното време да не се допуска, освен за работниците и служителите с ненормиран работен ден, и "за производства и дейности с технологично прекъсваем процес на работа".

Предлага се и отпадане на шестмесечния срок, предвиден по закон, в който работникът има право на обезщетение при незаконно уволнение. Това ограничение, според синдиката, насърчавало работодателите да използват всички механизми за отлагане на финалното съдебно решение, а същевременно служителят ежемесечно търпи загуби през цялото време, не само през първите 6 месеца. Иска се и изплащане в пълен размер на трудовото възнаграждение, а не както е досега в размер 60 на сто от брутната работна заплата, но не по-малко от установеното минимално възнаграждение. В предложенията се въвеждат и нови контролни функции на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", свързани с проверката на колективните трудови договори.

От Синдиката искат още работодател, който не спази законовото си задължение да преговаря с представителите на работниците и служителите за сключване на колективен трудов договор, да се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 5000 до 15000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 1000 до 5000 лв.

Споделяне

Още по темата

Още от България