КТБ придоби Креди Агрикол България и я преименува в ТБ Виктория

КТБ придоби Креди Агрикол България и я преименува в ТБ Виктория

След като получи разрешение от БНБ да извърши закупуването на 100% от акциите на банка Креди Агрикол България, в четвъртък от банката с мажоритарен собственик Цветан Василев съобщиха, че КТБ вече е собственик на регистрирания по българския закон клон на едноименната френска банка.

Самата Креди Агрикол, Франция, придоби мажоритарния дял на гръцката Емпорики банк и дъщерната ѝ Емпорики в България стана дъщерна на Креди Агрикол. Банката има двайсетина клона в страната ни.

От името на КТБ договорът за прехвърляне на акциите са подписали изпълнителните директори Георги Христов и Илиан Зафиров, а от страна на досегашния собственик Креди Агрикол С.А., Франция, Марк Опенхайм, ръководител на международната мрежа за банкиране на дребно на Креди Агрикол.

Веднага след прехвърлянето на собствеността се проведе общо събрание на акционерите, съобщиха от КТБ. На него са избрани новите членове на Надзорния съвет на банката, преди това одобрени от БНБ. Това са Орлин Русев, председател на УС на КТБ, Абдул Салам Мохамед Абдулах Ал Муршиди, член на НС на КТБ, и Радосвета Василева, юрисконсулт на мажоритарния собственик в КТБ Бромак ЕООД, еднолична собственост на Цветан Василев. Радосвета Василева е негова дъщеря. Новите членове няма да получават възнаграждение за дейността си до постигането на заложените в бизнес плана цели.

Общото събрание на акционерите е взело решение за преименуване на Креди Агрикол България ЕАД в Търговска банка Виктория ЕАД.

ТБ Виктория ще продължи да функционира като самостоятелна финансова институция, специализирана в обслужването на малки и средни предприятия, както и на индивидуални клиенти.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес