Министерството на финансите отхвъли всички поръчки на търга за новия дълг

Министерството на финансите отхвъли всички поръчки на търга за новия дълг

Министерството на финансите е отхвърлило всички поръчки на последния търг за емитиране на нов дълг в размер на 200 млн. лв., стана ясно от съобщение на БНБ.

На аукциона бяха предложени 10.5-годишни ДЦК при лихвен процент 0.10% годишно. "До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 353 550 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 29 200 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.77. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 98.24 лв. на 100 лв. номинал", съобщава централната банка.

Всички поръчки обаче са отхвърлени, защото не е постигната "оптимална цена".

От началото на 2021 г. държавата емитира на вътрешния пазар нов дълг в размер 500 млн. лева. Заложеният в държавния бюджет таван на дълга за годината е 4.5 млрд. лв., т.е. на разположение остават 4 милиарда.

В периода 15-22 февруари финансовото министерството пусна две дългови емисии. Едната (5-годишни ДЦК за 200 млн. лв.) постигна среднопретеглена годишна доходност в размер на -0.17%, а другата (10.5-годишна емисия) - 0.14%.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес