МЗ ще купи още 42 000 PCR теста от Южна Корея

МЗ ще купи още 42 000 PCR теста от Южна Корея

Нова доставка на 42 000 PCR теста за откриване на коронавирус от Южна Корея на стойност 340 500 щатски долара с включени транспортни разходи одобри правителството на заседанието си в сряда.

С правителственото решение е приета промяна във вече съществуващия договор между Министерството на здравеопазването и OSANG Healthcare Co., Ltd - Република Корея, за доставка на тестове за Covid-19.

"Бързото разпространение на вируса в световен мащаб увеличи многократно търсенето на тестове за откриване и диагностика на Covid-19, като редица държави, в това число и България, започнаха кампания по закупване на тестове. Провеждането на тестове за доказване на новия коронавирус е в основата на надзора на заболяването и вземането на решения, свързани с овладяването на епидемичното му разпространение и защитата здравето на населението. Поради тези причини е от особена важност да бъдат осигурени за нуждите на здравната система на България достатъчни количества тестове", се казва в мотивите към решението.

"Посочените тестове са познати на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) и са доказали своите качества", допълват от Министерския съвет.

Министерският съвет прие също така решение за одобряване на проект на Споразумение между Министерството на здравеопазването на Република България и BIONEER CORPORATION - Република Корея, за доставка на тестове за екстракция ExiPrep Dx viral DNA/RNA kit за COVID-19.

Министерството на здравеопазването ще закупи от BIONEER CORPORATION 41 280 теста за екстракция на вирусна РНК- ExiPrep Dx viral DNA/RNA kit (при комплект от 96 бр., 430 комплекта) на обща стойност 267 610 щ.д с включени транспортни разходи. Средствата ще бъдат осигурени по проект "Борба с COV1D 19", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. 

Споделяне

Още от Коронавирус