На тръгване от властта БСП готви подаръци за ски инвеститорите

Предлага узаконяване на нередовни съоръжения на Витоша, държавна и общинска земя да се дава без търг и смяна на предназначението за разширяване на писти

На тръгване от властта БСП готви подаръци за ски инвеститорите

Редица подаръци за инвеститорите в ски съоръжения подготвят управляващите от БСП на тръгване от властта. Поправки в Закона за туризма, предвиждащи директно узаконяване на стари нередовни строежи на лифтове и писти, предоставяне на общинска и държавна земя без търг и конкурс и без смяна на предназначението ѝ за разширяване на подобни съоръжения, са внесли миналия петък депутатите социалисти Дора Янкова, която дълги години бе кмет на Смолян, и Таско Ерменков. 

Допуска се още с решение на общинския съвет на общината, на чиято територия са разположени ски писти, дадени на концесия, част от превежданата една втора от концесионната такса да се връща за поддръжка и разширяване на същите съоръжения и за развитие на детския ски спорт.

Тома Белев от екокоалицията "За да остане природа в България" коментира пред Mediapool, че една от основните цели на поправките е дружеството "Витоша ски", което приватизира преди години столичното общинско дружество, притежаващо ски пистите и лифтовете на Витоша, директно да узакони, без да плаща вещно право за строежа на някои от изградените по времето на социализма без никакви разрешителни съоръжения.

В мотивите на двамата вносители на корекциите пише, че "дружествата, собственици на прилежащите към ски пистите съоръжения - влекове и/или лифтове, които са ги придобили по силата на приватизационни сделки, или включени в капитала на приватизирани търговски дружества, черпят права от Държавата, която ги е изградила чрез държавни стопански предприятия през периода 1950-1989 г.".

"Правоприемниците на Държавата не могат да имат по-малко права от праводателя си. Ето защо с изрична законова разпоредба се установява статут на прилежащите към ски пистите съоръжения – ски влекове и лифтове, изградени в зимните ни курорти като законно изградени заварени строежи и за тях да не се провеждат процедури по узаконяване и въвеждане в експлоатация", мотивират се Янкова и Ерменков.

Според тях приемането на предложените поправки е наложително заради нуждата от правен режим за създаване на нови и разширение на съществуващи ски зони

Двамата посочват, че със сега действащия Закон за туризма са въведени задължения за собствениците на съоръжения (въжени линии - влекове и лифтове), прилежащи към ски пистите, да поддържат територията на ски пистите, както през летния, така и през зимния сезон. Дейностите по рекултивация на терена на ски пистите - затревяване на оголени участъци, косене, почистване от храстовидна растителност, отстраняване на камъни, скални парчета, дънери, дупки и други неравности, причинени от порои и ерозия, отводняване, дрениране, изграждане на укрепителни шкарпи, както и по снегоутъпкване, създаване на изкуствен сняг, поставяне на постоянни и временни ограждения, обезопасявания и др., изискват значителни инвестиции, включително и влагане на финансови средства за изграждането на съоръжения.

Затова за ефективното осъществяване на задълженията на дружествата, собственици на ски влекове и лифтове било необходимо да се уреди законово правото им да стопанисват и ползват държавните горски територии и земеделски земи върху които са разположени значителна част от действащите ски писти в ски зоните на някои от зимните ни курорти, без да се ограничават правата, върху държавните и общински земеделски земи и гори, предоставени на физически и юридически лица въз основа на договори за наем, аренда или за право на ползване по Закона за горите и по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес