Нели Куцкова атакува отказа на ВСС да я избере за шеф на апелативния съд

Нели Куцкова, архивна снимка БГНЕС

Съдия Нели Куцкова обжалва решението на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което бе отхвърлена кандидатурата ѝ за шеф на Софийския апелативен съд (САС). На 30 април кадровиците на Темида се скъсаха да хвалят съдия Куцкова, но при гласуването само девет от тях подкрепиха назначаването ѝ начело на ключовия съд.

В жалбата на магистрата до Върховния административен съд се казва, че решението на ВСС не съответства на целта на закона, постановено е при съществени нарушения на правилата и представлява превратно упражняване на власт.

"Нарушени са принципите на истинност, равенство, самостоятелност и безпристрастност, последователност и предвидимост", заявява съдия Нели Куцкова.

Тя напомня, че при проверката на нейната работа ВСС е констатирал, че отговаря на всички изисквания за позицията. Отделно кандидатурата ѝ бе подкрепена от 40 съдии от Софийския апелативен съд. Това са близо 70% от съдиите в САС.

Съдия Куцкова допълва, че по време на изслушването ѝ общо 11 от членовете на ВСС са се изказали в нейна подкрепа. Това са Галя Георгиева, Магдалена Лазарова, Лозан Панов, Соня Найденова, Камен Иванов, Галина Карагьозова, Калин Калпакчиев, Светла Петкова, Юлия Ковачева, Михаил Кожарев и Незабравка Стоева

"Нито един член на ВСС не е изразил съмнения в професионалните ми, управленски или нравствени качества, нито пък е заявил отрицателно становище срещу кандидатурата ми преди пристъпване към гласуване", казва Куцкова. Независимо от това, тя бе подкрепена от едва девет души при необходими за успешен избор тринадесет гласа.

Съдия Нели Куцкова допълва, че въпросното решение на ВСС е останало и без мотиви, което противоречи на закона. В своята жалба тя цитира и част от изказванията на членовете на кадровия орган.

"За мен има една подмолност, една промяна на същинското мнение, която е недопустимо да съществува в този колективен орган. Не може толкова изказвания в полза на г-жа Куцкова и такъв резултат", каза Юлиана Колева. "Днешното решение надмина и най-лошите представи какво може да се произведе. Да си правим сметка какво ще правим от тук насетне", коментира представляващият член на ВСС Соня Найденова. Според Михаил Кожарев решението е нищожно, защото няма мотиви.

Куцкова смята, че тези изказвания имат правно значение при обжалването на решението на ВСС, защото установяват колко непредвидим е бил отказът на съвета да я избере за председател на съда.

Според съдия Куцкова, ВСС не се е проявил като безпристрастен и обективен орган. Тя дава за пример изказването на шефа на Етичната комисия Ясен Тодоров. Той обясни след вота, че е гласувал против, считайки, че Куцкова е политически обвързана като бивш заместник-министър на правосъдието, както и че избирането ѝ би довело до “разделение в съдийската гилдия”.

Съдия Куцкова коментира, че това изказване е доказателство, че в основата на взетото решение не са обективните правила за кадруването в съдебната система, а наличието на  пристрастност,

"Нещо повече – комисията, председателствана от г-н Тодоров, е дала положително становище за моята почтеност и съдийска независимост. Никакви факти или оценки, които оспорват професионалните или моралните ми качества, не се съдържат и в становището на Комисията по предложенията и атестирането", казва в своята жалба съдия Куцкова.

"Обстоятелството, че преди повече от 20 години съм участвала за кратко в изпълнителната власт не означава, че съм политически обвързана. Недопустимо е член на кадровия орган да излага доводи за непригодност на кандидат за административна длъжност в съдебната власт, които противоречат на закон", допълва тя.

Последният аргумент на съдия Куцкова е, че ВСС не е успял да проведе прозрачен и обоснован избор. Тя напомня, че общо шестима членове на съвета са гласували "въздържал се”. Според нея има две възможни тълкувания на подобен вот. Първото е, че въпросните "въздържали се" нямат качества за компетентна професионална преценка.

"Или че "въздържалите се” членове на ВСС са имали друга мотивация за вота си, която не са пожелали да изразят публично. Това също е недопустимо, тъй като членовете на ВСС не могат да имат "скрити” съображения, различни от нормативно регламентираните. А наличието на такива необявени съображения пък е в противоречие с конституционните изисквания за "високи нравствени качества” на членовете на ВСС", допълва съдия Куцкова.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Започна кампанията за предсрочните избори. Ще променят ли нещо те?