Новият PR-контрол на съдебната власт

Новият PR-контрол на съдебната власт

Десет месеца след неприятната ръчна спирачка, която Европейският съюз удари на тройната коалиция за третата поправка на конституцията, критикувана за предвидената намеса на изпълнителната власт в делата на съдебната, се роди нова схема за контрол на магистратурата. С приетата в петък четвърта поправка политическата власт обаче успя по един безапелационен начин да придърпа към себе си контрола върху публичния имидж на съдебната власт.

Поводите за създаването на новия Инспекторат към Висшия съдебен съвет (ВСС) бяха много. Ясни обяснения какво точно този орган трябва да върши нямаше. Формално съдебната система в България се ползва с ужасяващо реноме - бавно правораздаване, признато самоуправство, липса на вътрешна воля за реформа и корупция.

Към това може да се добави и липсата на правомощия от страна на инспектората в Министерството на правосъдието да проверява дейността на върховните съдилища. Няма спор, че някой трябва да върши и тази работа.

Именно с тези оправдания тройната коалиция реши да експериментира със създаването на непознат в световния опит орган за контрол, който е подчинен на политическата класа и формално зачислен към “правителството” на съдебната власт – ВСС.

Надали обаче 11-те инспектори, на които парламентът ще вмени задължението да проверяват работата на магистратурата, могат да бъдат в час с над един милион дела, циркулиращи годишно из съдебната система.

Категоричен отговор на този основен въпрос по време на парламентарния дебат така и не бе даден. Хвърлиха се само неясни уверения, че това ще бъде направено в Закона за съдебната власт.

Инспекторатът няма да има правомощия да проверява правораздаването по същество и това е повече от логично. Поради обема на работата той явно няма да може да провери и бързината на правораздаване, за да си изгради някакъв представителен публичен авторитет.

В такъв случай идеята явно е друга. Единствената програмирана възможност е новият орган да се превърне в политически контролирана “прокуратура” вътре в съдебната власт.

Вероятно първата работа на новия Инспекторат ще е да се фокусира върху определени по-високи нива в съдебната власт с оправданието, че те изглеждат най-безконтролни. Чрез задължителните доклади, които избраните от тройната коалиция инспектори ще изготвят, ще се програмира имидж на определени фигури, защото други правомощия не могат да бъдат разписани. Те влизат в графата “намеса в работата на съдебната власт”, за което България вече получи жълт картон.

Новият орган ще разтовари и българска прокуратура от неприятното задължение да се самодискредитира. Това нейно нежелание проличава от факта, че близо година след започването на досъдебните производства срещу прокурори все още няма нито един изправен на съд.

Защо не да хвалят реформираната прокуратура и да хвърлят кал по някое съдилище – ВКС например. В общи линии, където не си погледнал в съдебната власт, там не си открил нещо.

Неслучайно парламентът така и не заложи задължението си да предприема конкретни мерки по докладите на новото си контролно чедо. Той просто ще приема и обсъжда докладите на Инспектората, давайки му достатъчно висока трибуна да прави своите заключения, но също удобно няма да поема политическата отговорност да се намеси и да изрази становище.

Експертите по имиджа на съдебната власт са пренесени към Висшия съдебен съвет и опасността ЕС да отправи каквито е да е претенции отпада.

По време на велия дебат в парламента около цялата четвърта поправка в конституцията, се хвърлиха най-много усилия да бъде убедена и опозицията и обществото, че членовете на Инспектора ще бъдат независими. Те ще се избират от Народното събрание с квалифицирано мнозинство от 2/3 и около техните кандидатури ще има нужда от широк консенсус.

Ако оставим настрана въпроса, че за избор на инспектор са нужни 160 гласа, а трите партии в управлението разполагат с 169 депутати, то може спокойно да се постави проблема със “случайното” изпускане на въвеждане на условия за смяна на кадрите.

Така мимоходом управляващите си отвориха вратичка в Закона за съдебната власт измежду всички други проблеми около създаването на Инспектората да бъде решен и този за независимостта на неговите членове. Тоест, той да стане проблем на едно обикновено мнозинство.

Оттук до ясната визия за характера на конституционна перла в короната на тройната коалиция остават само няколко месеца.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?