Обезщетяват собственици на одържавени имоти с компенсаторки

Граждани, чиито имоти са отнети с влязло в сила съдебно решение и не са им били изплатени сумите за одържавените имоти, ще бъдат компенсирани с жилищни компенсаторни записи. Това реши в петък парламентът, следкато депутатите одобриха на второ четене промени в Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти, внесени от Любен Корнезов (Коалиция за България). С получените записи хората ще могат да си купуват с предимство държавно или общинско жилище за сумата равна на номиналната стойност на компенсаторките.

Ако държавата или съответната община нямат налични жилища и не могат да удовлетворят нуждите на бившия собственик на одържавен имот в тримесечен срок от подаването на негова молба, то той ще има правото да си търси от Министерството на финансите левовата равностойност на получените компенсаторки. С тези пари вече гражданите ще могат да си уредят жилищния въпрос на свободния пазар, коментира пред журналисти Любен Корнезов.

До месец от влизането в сила на законовите корекции, Министерският съвет трябва да приеме наредба за прилагането на закона.

Парламентът обаче отхвърли предложението на Корнезов притежателите на одържавени имоти да могат да предявяват иск за възстановяване на собствеността си, в случаите когато трети лица са ги придобили в нарушение на нормативни актове.

Според Любен Корнезов за обезщетяване на собствениците на одържавени държавни имоти ще бъдат необходими около 30 милиона лева. Попитан дали ще има средства, Корнезов уточни, че затова е предвиден едномесечен срок, в който правителството да подготви наредба, но това не означава, че парите ще бъдат дадени веднага, защото делата са на различни съдебни инстанции. Държава, която е ограбила гражданите си, трябва да намери средства, за да ги обезщети, заяви той.

Споделяне

Още от Имоти