В опит за спиране на корупцията:

Обществените поръчки по еврофондовете ще стават по стандарт

Многогодишната финансова рамка и бъдещите оперативни програми остават за следващото правителство

Край на нагласените търгове с европейски средства. Типовата документация за възлагане на обществените поръчки вече е готова, съобщи министърът по еврофондовете Томислав Дончев в понеделник. С това се прави опит да се сложи край на свободното творчество, което проявяват общински и държавни структури с цел да нагласят условията, за да спечели определен кандидат.

Освен намаляване на корупцията, целта е да се спре и с обжалването на търговете заради заложените дискриминационни условия. Това е една от причините изпълнението на оперативна програма “Околна среда” да напредва изключително бавно, а близо половината от проектите по “Регионално развитие”, които са за около един милиард лева, да бъдат в графата рискови.

От новите типови поръчки най-доволен ще е бизнесът. За тях през последните две години настоява Камарата на строителите.

Новите правила са разработени от европейската инициатива “Джаспърс”. В момента тече преглед на документацията от страна на ресорните министерства. След това предстои обсъждането им с професионалните организации на строителите, архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, каза министър Дончев.

Договарянето на многогодишната финансова рамка и бъдещите оперативна програми за периода 2014 – 2020 г. с Европейския съюз ще остане за следващото правителство. Целта е тези документи да бъдат договорени до края на годината и от 2014 г. да имаме готови програми, по които да започне работа веднага, каза министър Дончев. Той посочи, че през февруари предстои поредния кръг преговори с представителите на Брюксел.

Засега е ясна единствено бъдещата програма “Региони в растеж”. В напреднала фаза са “Транспорт” и “Околна среда”. В етап на търсене е “демаркационната линия” между новата “Наука и образование” и старите “Конкурентоспособност” и “Човешки ресурси”, от които в момента върви финансирането на образованието и иновациите.

Със сигурност инвестициите в иновации на бизнеса ще се финансират с ваучерна схема след 2014 г., каза министър Дончев. Все още обаче няма яснота обаче по коя от двете програми ще става това.

Приемането на Закона за управление на еврофондовете също остава за следващото правителство. Причината е, че той зависи от новите регламенти на ЕС, които се очаква да бъдат готови най-рано през юни, посочи министър Дончев.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?