Община Варна подписвала неизгодни обществени поръчки

Нарушения и негативни практики при възлагане на обществени поръчки в Община Варна е установила Сметната палата при извършения одит на финансовото управление на местната власт там в периода о януари 2006 до края на 2008 г., съобщиха от одитната институция в четвъртък

Нейният извод е, че въведеният от общината предварителен и текущ контрол при обществените поръчки не е достатъчно надежден.

От Сметната палата дават за пример как в изпълнението през 2007 г. на поръчка за проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти, рехабилитация на уличната мрежа, спортните обекти и междублоковите пространства на територията на община Варна, не за защитени интересите на общината. Не е постигната и икономичност при разходване на бюджетните средства

По тази поръчката са били сключени три договора за общо 50 млн. лв., но са прекратени предсрочно по искане на изпълнителите, които са имали претенции за актуализация на цените, но общината е отказала.

Стартирана е нова открита процедура за възлагане на обществена поръчка с идентичен предмет. По нея през 2008 г. са сключени 4 договора на обща стойност 140 млн. лв., три от които със същите изпълнители и същия териториален обхват.

Изпълнението на договорите от 2008 г. ще струва на общината по-скъпо, тъй като за изпълнението на едни и същи строително-монтажни работи ще се извърши по-голям бюджетен разход, отколкото при условията на предсрочно прекратените договори от 2007 г.

Отчетено е и неизпълнение на бюджета на общината за 2006 г., 2007 г. и 2008 г. съответно 8,1 на сто, 4,6 на сто и 1,2 на сто спрямо окончателно утвърдения бюджет.

Съществен проблем в общината е актуалността на данните на начислените задължения на физическите и юридическите лица. С липсата на единна информационна система в страната и в общината е затруднена обработката на получени информации от други дирекции на общината, КАТ- Варна, Агенция по вписванията и друг външни институции, пише в доклада на Сметната палата.

Обработката на тази информация за актуализация на задълженията е извършена ръчно, което усложнява дейността по разкриването на недекларирани в общината придобити превозни средства и недвижими имоти. Предприети са действия за актуализация на задълженията на физическите и юридическите лица в дирекция “Местни приходи” за подобряване на събираемостта на местните данъци.

Докладът за извършения одит е изпратен на министъра на финансите, на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки, както и на парламентарната Комисия по регионална политика и местно самоуправление.

Варненската община е във фокуса на общественото внимание след ареста на доскорошния председател на тамошния общински съвет Борислав Гуцанов (БСП), обвинен за участие в неизгодни сделки за закупуване на автобуси за градския транспорт. През април операция "Медузите" продължи с проверки за източване на общината чрез ромски проекти.

Споделяне

Още по темата

Още от България