Олигарсите и НПО – нови форми на политическа корупция

"Обръчите от фирми" далеч не са единственият източник за финансиране на политическите партии и проводник на корупцията сред тях. Олигарсите и Неправителствените организации (НПО) са новите форми, чрез които корупционните практики проникват на най-високо ниво в държавата. Това е основният извод в доклада на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), представен в сряда по време на Десетия годишен обществено-политически форум срещу корупцията.

В условията на икономическа криза никой от нас не може да понесе финансово изстискване на пари от САЩ и ЕС от страна на организираната престъпност, заяви посланикът на САЩ Нанси Макълдауни по време на форума. Тя допълни, че е дошло време да се действа незабавно и правилно.

Най-често с политическата корупция се свързват т.нар политически инвеститори (олигарси), които имат много голямо влияние в страната.

 Посланик Макълдауни: Осъдителните присъди все още липсват

Организираната престъпност продължава да влияе върху институциите заради липсата на осъдителни присъди, каза посланикът на САЩ в София Нанси Макълдауни на Десетия обществено-политически форум за противодействие на корупцията. По думите ѝ българите все още очакват присъди на основни фигури от подземния свят, очакват да се прекрати връзката между сивия бизнес и членове на правителството.

Още

В доклада се посочва, че на местно ниво публичните ресурси се контролират от малка група хора от 2-3 до 5-6 лица (или семейства). В града или региона те успяват да контролират не само местната власт, но и представителите на централните държавни институции – полиция, данъчни, съд, прокуратура, строителни и др. фирми.

Другите форми на организирана престъпност, които са източник на политическа корупция, са силовите и девиантните предприемачи. Вторите си осигуряват конкурентно предимство на пазара чрез спестяване на такси, мита, данъци и криминални транзакции.

Другият сериозен източник на политическа корупция са неправителствените организации. В периода 2000-2007 г. те са се увеличили пет пъти, а повечето от тях са създадени като инструмент за правомерен допълнителен доход, уреждане на политически и лични приятелски кръгове и защитен изход от властта, пише в доклада на ЦИД.

В подкрепа на тази констатация е посочено, че 76% от депутатите, 75 на сто от министрите и председателите на държавни и изпълнителни агенции и над 90% от кметовете на общини участват в съвети на НПО.

Българското правителство се е превърнало в определящ фактор при финансирането на НПО, след като чуждестранните държавни и честни донори постепенно са започнали да се оттеглят.

Една от многото характеристики, че България е засегната от политическата корупция, са целенасочените опити за завладяване на НПО и създаването на квази- НПО, пише още в доклада.

Наблюдава се и парадиране на представителите на организираната престъпност с връзки с политици, с кметове и депутати.

Обществените поръчки финансират политическата корупция

Основни източници на политическата корупция са обществените поръчки, за финансирането на които се изразходват 7-8 млрд. лв. годишно. От това, че в редица търгове кандидатът е само един, загубите за страната годишно са 1.5 млрд. лв.

Липсва прозрачност при договорите за концесиониране, се казва в доклада.

175 хиляди корупционни транзакции месечно

Според доклада на ЦИД се наблюдава устойчива тенденция на нарастване на корупцията и връщането ѝ на равнището от 1999 г. Изследването сочи още, че за 2008 г. месечно в България се извършват 175 хиляди корупционни транзакции или 2.1 милиона годишно.

Две трети от гражданите определят корупцията като най-големият проблем на страната.

Позитивна е тенденцията, че след влизането на България в ЕС и устойчивия икономически растеж през последните десет години, административната корупция при бизнеса е спаднала с 50 на сто. Значителен антикорупционен ефект има прекратяването на безмитната търговия на сухопътните гранични пунктове.

Резултатът от законодателните промени в областта на конфликта на интереси и обществените поръчки обаче може да бъде оценен едва след края на 2009 г.

Неоправданите очаквания

Високите обществени очаквания за преодоляването на корупцията в страната и през миналата година не са били оправдани заради продължаващата липса на воля и капацитет в законодателната, изпълнителната и съдебната власт, пише още в доклада.

Цената на непрозрачното управление и политическата корупция ще стават все по-явни и по-болезнени за българското общество с очакваното рязко свиване на икономическия растеж през 2009 г.,

В периода 2007-2008 г. се наблюдава намаляване на наказуемостта по отношение на корупционните престъпления и организираната престъпност, като тенденцията засяга както внесените обвинителни актове в съда за корупционни престъпления, така и за престъпления, свързани с организираната престъпност. Наказателните дела и присъди за корупция остават непропорционално малко на фона на оценките за разпространението на корупцията в страната.

 

Споделяне

Още по темата

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?