Според приета от правителството Национална стратегия за учене през целия живот

Пенсионирани педагози ще наставляват млади работници

Пенсионирани педагози ще наставляват млади работници

Пенсионирани педагози да стават "наставници" на младите кадри у нас, предвижда Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година, която правителството прие в сряда.

Документът акцентира върху обмена на знания между поколенията, като ще се стимулира комуникацията между най-младите и най-възрастните на пазара на труда. За целта, пенсионираните педагогически специалисти ще бъдат насърчавани да продължат работата си като наставници. Това обаче най-вероятно ще става "на принципа на доброволното участие".

Според статистиката, в близките 10 години се очаква да се пенсионират половината практикуващи педагози у нас.

Държавата ще насърчава и работодателите да провеждат целенасочена политика за постоянно поддържане на нивото на квалификация на служителите си в съответствие с развитието на технологиите и ключовите компетентности на работната сила. За целта стратегията предвижда да се провеждат информационни и мотивационни кампании, с които да се информира бизнесът за ползите от обученията на работното място. Очаква се най-голяма подкрепа за организиране на подобни инициативи ще получат малките и средните работодатели, както и предприятията в малките населени места и селските райони.

Обучението на работното място ще се извършва чрез обособяването на групи от обучители и наставници в предприятията.

Стратегията предписва също да се осигурят възможности за работа и развитие на най-уязвимите групи, каквито са по-възрастните служители и пенсионерите, нискоквалифицираните работници, хората с увреждания и др. За тях правителството обещава "развитие на нови форми на интеграция и социална мобилност".

Ще бъдат въведени и "разнообразни субсидирани форми" за неформално обучение на безработни и на хора в неравностойно положение, като критерий за включването им в такива програми ще бъде "тяхната лична мотивация и кариерна ориентация".

Правителството се надява също повече възрастни да вземат участие в рамките на новата програма "Еразъм плюс", която Европейският парламент одобри през ноември. Тя разполага с бюджет от 15 млрд. евро, предвидени за борба с младежката безработица чрез осигуряване на допълнителна квалификация за европейските студенти.

Държавният бюджет за образование у нас, който т.г. е 3.4 на сто, да достигне 4 процента през 2020 г., предвижда още стратегията.

Друга цел, заложена в документа, е да се увеличи броят на хората у нас на възраст между 25 и 64 г., които участват в различни видове неформално обучение. В момента техният дял е 24.4 процента, а трябва да се повиши до 38 на сто през 2020 година. Също така, към момента едва 12.5 процента от хората в същата възрастова група се образоват допълнително самостоятелно, а стратегическата цел е до края на периода да станат 18 на сто.

В стратегията са залегнали и грижите за развитието на читалищната дейност, обществените библиотеки, музеите и другите културни институции, които са част от ученето през целия живот. Ще се положат усилия и в посока въвеждането на дигитална база в някои библиотеки.

Като част от изпълнението на стратегията ще се включи и инициативата "Учещи региони", с която ще се насърчава установяването на мрежи за учене през целия живот на местно ниво между структурите на държавната и общинската власт, фирмите и предприятията, образователни и културни институции и организации и др. Целта на проекта, според текста на стратегията, е "споделяне на ресурси (не само финансови)" и осъществяване на проекти за учене на възрастни, които ще се осъществяват с публично съфинансиране.

Предвижда се да бъде разработена и система за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на желаещите да полагат доброволчески труд в сферата на образованието.

Споделяне

Още по темата

Още от България