ПИБ отговори, че е преизпълнила предписанията на БНБ

Капиталът ще бъде увеличен с над 350 млн. лв. за четири години, твърдят от банката на Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев

ПИБ отговори, че е преизпълнила предписанията на БНБ

ПИБ е преизпълнила изискването на БНБ след мащабната проверка през 2016 г., като за последните четири години се очаква капиталът на банката да се увеличи с над 350 млн. лв.

Това става ясно от официалната позиция на кредитната институция в отговор на публикувания в сряда икономически доклад на Европейската комисия за България, в който пише, че една банка у нас не е изпълнила предписанието на БНБ да увеличи капитала си от външни източници след проверката на банковата система през 2016 г. Името на кредитната институция не бе посочено в доклада, но от обясненията в него и по информация на неофициални източници на Mediapool става дума за ПИБ.

БНБ не отговори дали предписанията ѝ са коректно изпълнени

За разлика от ПИБ, която публикува официална позиция по доклада на Брюксел в четвъртък, БНБ отказа да отговори на въпросите на Mediapool дали предписанията ѝ от 2016 г. са коректно изпълнени от банката. "Докладът на Европейската комисия е достатъчно изчерпателен и нямаме допълнителен коментар към него", бе лаконичният отговор на централната банка.

През 2016 г. се проведе мащабна проверка на активите на 22-те банки у нас, която установи, че две банки се нуждаят от увеличение на капитала – Първа инвестиционна банка (Fibank) и Инвестбанк. ПИБ трябваше да увеличи капиталовия си буфер с 206 млн. лв. Според съгласувания и оповестен публично към онзи момент план с БНБ това трябваше да стане чрез четири мерки – запазване на печалбата, намаляване на рисковите експозиции, продажба на придобити активи и увеличение на капитала от външни източници. В обявлението на БНБ дори бе записано: "Банката ще увеличи капитала си до април 2017 г.".

За разлика от категоричността на БНБ обаче, ПИБ тогава не пое твърд ангажимент да привлече нов капитал, а каза, че това ще стане евентуално при наличието на "благоприятни условия". От доклада на ЕК се разбира, че ПИБ е успяла да увеличи капиталовия си буфер с 206 млн. лв., но това е станало по други начини, а не чрез влизане на външен инвеститор чрез увеличение на капитала. Според експертите на Еврокомисията увеличението на капитала чрез външни източници е важна пазарна оценка за всяка банка и е по-прозрачен инструмент в сравнение с редуцирането на риска.

Опцията за привличане на нов капитал не е изключена

"Препоръката на БНБ към Fibank беше свързана с генериране на 206 млн. лева допълнителен капиталов буфер. Възможните мерки за увеличаване на капиталовия буфер и предприети действия за изпълнение на това изискване бяха съгласувани с БНБ, а тяхното изпълнение от страна на Fibank и генерирането на допълнителния буфер беше оповестено през април 2017 г. Възможните мерки за увеличаване на капиталовия буфер включваха 4 основни лоста, като единият от тях можеше да допълни необходимостта от буфер и да се използва при наличие на благоприятни условия", съобщават от ПИБ.

"Fibank не е изключила и използването на този лост (привличането на нов капитал, б. р.) за набавянето на необходим буфер и през април 2017 г. публично оповести, че е ангажирала Citigroup Global Markets Limited в качеството им на финансов съветник по стратегически възможности за Fibank. Това партньорство продължава", посочват още от финансовата институция.

Оттам допълват, че за периода 2015-2017 г. Fibank е генерирала оперативна печалба преди обезценка и данъци в размер на 797 млн. лв., а след след обезценки и данъци - 209 млн. лв. За 2018 г. печалбата на банката след обезценки и данъци ще е 157 млн. лв., която може да бъде включена в капитала на банката, поради което се очаква за периода от 2015 г. насам финансовата институция да има увеличение на капитала от над 350 млн. лв., с което "банката е преизпълнила всички препоръки на БНБ след стрес теста от 2016 г.".

Външни консултанти са прегледали всички рискови кредити на трезора

По отношение на намаляването на риска на кредитните експозиции от банката обясняват, че това е станало чрез начисляване на обезценка, увеличение на обезпеченията, добавяне на платежеспособни съдлъжници и поделяне на риска (risk sharing).

"Съвместно с консултантите от BAIN & Co, с които Fibank работи от 2014 г., бяха прегледани всички рискови експозиции и набелязани съотвените мерки. При изпълнението на препоръката на БНБ, ПИБ не изключи нито една възможност. Ако вземем предвид само начислените обезценки, за периода 2016-2018 г. те са в рамер на 318 млн.лв. В допълнение идва и първоначалното прилагане през 2018-а на МСФО 9, от което ефектът за банката е 185 млн.лв., или общо начислени обезценки за 503 млн.лв.", твърдят от финансовата институция.

Банката придобива и продава много имоти и други активи от обезпечения по кредити. За периода 2016-2018 г. банката е реализирала активи на стойност над 300 млн. лв., твърдят от финансовата институция.

За периода 2016-2018 г. привлеченият ресурс на банката (предимно влогове) се е увеличил над 15% (над 1 млрд. лв), става ясно още от данните.

"За 2017 г. и 2018 г. нетният кредитен портфейл нараства със 750 млн.лв. (+14,8%). Ако вземем само 2018-а, банката отбелязва сериозни ръстове над средното за банковата система в кредитирането от 11.9% (7.7% за банковата система) и разплащателни сметки и депозити от 9.2% (7.9% за за банковата система). ПИБ отбелязва и изключително добро представяне в ритейл сегмента, където имаме ръстове от 20.5% при ипотечните кредити и 7.7% при потребителските кредити", посочва още финансовата институция.

"Fibank вече 25 години поддържа и подкрепя българския бизнес, граждани и домакинства. Банката с мажоритарни акционери Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев затвърждава позициите си на водеща банка и печели доверието на все повече клиенти, което е видно и от публичните ѝ резултати", завършва позицията на банката.

Споделяне

Още от Бизнес