Повечето жени без пожизнена втора пенсия към 2021 г.

Осигуряваща се върху средна заплата жена би взела 44 лв. на месец

Повечето жени без пожизнена втора пенсия към 2021 г.

Повечето жени, които ще се пенсионират в началото на 2020-те години, няма да имат достатъчно натрупани средства по партидите си в частните фондове, за да получават пожизнена втора пенсия. Това важи дори за дами, осигурявали се върху средния доход. Те ще трябва да се съгласят на срочна втора пенсия, например за 10 години.

Това стана ясно при представянето на промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), с които ще се регламентира фазата на изплащане на втория пенсионен стълб. Текстовете са съставени от работна група към социалното министерство с участието на социалните партньори и пенсионните дружества.

Например, жена, родена през 1960 лв., осигурявала се върху средния доход, би получила пенсия от втория стълб през есента на 2021 г. в размер на 43.75 лв. на месец. Тъй като сумата ще е по-ниска от 20% от минималната пенсия след три години, дамата няма да може да получи пожизнено плащане, а ще трябва да се съгласи на срочна втора пенсия, например за 10 години. В този случай жената ще получава по 76.93 лв. на месец в продължение на 10 години, сочат сметките на министър Бисер Петков.

Според изчисленията мъж, роден през 1960 г., ще получи 60.06 лв. като първа месечна пожизнена пенсия през 2024 г. Към тази дата мъжете ще имат по-голям шанс средствата им да са достатъчни за пожизнено плащане.

Предлагат се различни пенсионни продукти

Първото по-многобройно изплащане на пенсии от втория стълб трябва да започне през 2021 г. за жените и през 2024 г. за мъжете. Въпреки че дотогава остават броени години, досега въпросът не е уреден законово.

През пролетта на 2017 г. финансовият министър Владислав Горанов направи опит да регламентира фазата на изплащане, но срещу него се надигна силна съпротива, защото той предложи само един пенсионен продукт – пожизнена пенсия, без право на наследяване.

С промените сега социалното министерство дава по-големи възможности на хората да получат различни пенсионни продукти, но изборът ще зависи главно от натрупаната сума по индивидуалната партида.

Владислав Горанов с паралелни промени в КСО

При представянето на концепцията през пролетта социалното министерство разпространи разчети, според които за 70% от пенсиониращите се в периода 2021 г. - 2027 г. натрупванията по партидите им биха осигурили пожизнена пенсия в размер до около 50 лв. на месец. Написано бе още, че 55 % от първите кохорти пенсионери биха получили пенсия в размер, ненадхвърлящ 30 лв. (през 2021 г. или следващите години).

Впоследствие асоциацията на пенсионните фондове опроверга сметките на ведомството на Бисер Петков, като заяви, че нито един фонд няма да плаща пенсии от 30 лв., камо ли по-малко. По думите на шефката на най-голямата пенсионна компания - "Доверие“, Даниела Петкова през септември 2021 г. ще се започне с минимална пенсия от 69.82 лв. По отношение на мъжете, при които пенсионирането ще започне през 2024 г., най-ниската пенсия щяла да е 95 лв.

Във връзка със споровете около конкретния размер на бъдещите пенсии финансовият министър Владислав Горанов е предложил паралелни промени в Кодекса за социално осигуряване. Въпреки че те са насочени предимно към управлението и надзора над пенсионните дружества, Горанов предлага в ежегодните справки на осигурените лица за състоянието на пенсионната им партида задължително да се вписва и прогноза за размера на бъдещата пенсия.

Повечето жени през 2021 г. няма да могат да получат пожизнена втора пенсия

Повечето от натрупаните средства по партидите през 2021 г. ще са недостатъчни за пожизнена пенсия, сочат сметките на експертите.

Причината е, че за да може пенсионерът право да получава пенсия доживот, натрупаните средства по партидата му трябва да позволяват месечно плащане не по-малко от 20% от минималната пенсия към датата на определяне на размера на пожизнената пенсия. При сегашния размер на минималната пенсия това значи, че месечното плащане трябва да е поне 40 лв.

За хората, чиито средства няма да са достатъчни за пожизнена пенсия, е предвидено разсрочено плащане или, като последна възможност - еднократно плащане.

Разсроченото теглене е за срок, който лицето избира и зависи от натрупванията по партидата. Целта е еднократното плащане да е в интервала от 20% от минималната пенсия до 100% от нея. Тоест, при сегашния размер на минималната пенсия, плащанията трябва да са направени така, че всяко от тях да е между 40 лв. и 200 лв. В този случай пенсията няма да е пожизнена.

Ако размерът на натрупаните средства е по-малък от три минимални пенсии, тогава човек може да получи еднократно цялата сума от втория стълб или разсрочено, но в рамките на една година.

Ако пенсионерът е избрал разсрочено теглене, при смърт наследниците получават остатъка от партидата.

Стандартната пожизнена втора пенсия ще е без право на наследяване. Социалното министерство обаче предлага и пожизнено плащане с права на наследници, като ще има възможност за гарантиран период на изплащане от 5, 10 и 15 години. През този период пенсията ще се изплаща, независимо дали пенсионерът е жив или не.

При достатъчни средства по партидата ще е възможен и комбиниран продукт - да се започне с разсрочено плащане за определен период и след това да се премине към пожизнена пенсия.

В първоначалния пример на Бисер Петков за жена, осигурявала се върху средния доход, получената месечна пенсия от 43.75 лв. няма да е достатъчна за пожизнено плащане, защото ще е по-ниска от 20% от минималната пенсия. Така, според предложените промени в КСО, жената ще трябва да сключи договор за разсрочено теглене. Ако срочната пенсия е за 10 г., месечното плащане ще е 76.93 лв.

Пенсионните дружества ще гарантират на хората, че вторите пенсии ще покриват поне брутния размер на внесените в тях осигуровки, дори доходността за периода на осигуряване да е отрицателна, предвиждат още промените в КСО. За целта ще има специален резервен фонд.

При пенсиониране ще се подписва договор с фонда, като в него ще бъде записан гарантираният размер на пожизнената пенсия.

При условие че осигуреният има достатъчно натрупване по партидата, изчислена му е пенсия не по-малка от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, при желание тя може да се отпусне една година преди навършване на възрастта.

Още от Бизнес

Как ще приключи скандалът около апартаментите на политици на преференциални цени?