Правителството може да изтегли държавен дълг до 10 млрд. лева

Бюджетът вече е с прогнозен дефицит от 3.5 млрд. лева

Правителството може да изтегли държавен дълг до 10 млрд. лева

Правителството одобри промени в Закона за бюджета за 2020 г., с които вдига тавана на държавния дълг до 10 млрд. лева заради кризисната ситуация около пандемията от коронавирус. В понеделник вечерта правителството реши максиммалният държавен дълг, който може да бъде поет да е до 10 млрд. лева, а не до 2.2 млрд. лева, както бе прието първоначално с бюджета. Освен това правителството увеличава прогнозния дефицит на 3.5 млрд. лева или 2.9% от БВП при първоначалнно планиран балансиран бюджет. Ще бъде осигурен и допълнителен капитал за Българската банка за развитие в размер на 700 млн. лева.

Предвижда се и гарантиране на достатъчно ликвидни фискални буфери, в случай на по-негативен от очаквания сценарий.

Именно заради това се предвижда възможност да се тегли заем до 10 млрд. лева и е предвидено увеличаване на разходите за лихви по държавния бюджет на 70 млн. лева.

Разчетите при изготвения базов сценарий очертават неизпълнение на годишните приходи в размер на около 2.44 млрд. лв., като ще бъдат засегнати основните данъци - ДДС, акцизи, корпоративни данъци, данъка върхя доходите на физическите лица (ДДФЛ), социално-осигурителните вноски и др. Очакваното негативно отклонение на приходите налага актуализацията на бюджетното салдо за 2020 г., като се предлага то да бъде дефицит в размер на 3,5 млрд. лв. (2.9 % от прогнозния БВП).

Правителството е одобрило мярката 60:40, според която държавата ще плаща 60% от осигурителния доход на работниците в най-пострадалите предприятия. За целта се увеличава трансферът от държавния бюджет към фонд “Безработица“ на НОИ с 1.43 млрд. - 1 млрд. за допълнителни разходи и 430 млн. лв. за компенсиране на очаквано неизпълнение на бюджета на НОИ.

Заради обявеното извънредно положение и планираните от правителството мерки за подпомагане на икономиката, е предвидена допълнителна възможност за издаване на държавни гаранции по заемни споразумения за финансиране на Българската банка за развитие в размер до 700 млн. лева.

Заради увеличаването на дефицита (3.5 млрд. лв.) и осигуряването на допълнителен капитал за ББР (700 млн. лв.), което общо възлиза на 4.2 млрд. лв., както и за гарантирането на достатъчно ликвидни фискални буфери в случай на по-негативен от очаквания сценарий, се предлага увеличаването на лимита за поемане на нов държавен дълг.

Освен това правителството е приело изменение в правилника за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Промените се налагат във връзка с влезналите в сила на 7 февруари 2020 г. нови разпоредби на Закона за съдебната власт в преходните и заключителни разпоредби, относно правомощията на Бюрото по защита при главния прокурор.

С проекта на нормативния акт се дава възможност директорът на Бюрото да бъде подпомаган при изпълнението на функциите му от повече от един заместник-директор в зависимост от длъжностното разписание на служителите в структурите. Директорът на Бюрото по защита при главния прокурор ще организира охраната на прокурори и следователи, застрашени във връзка с изпълнение на служебните им задължения.  

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?