Премахването на задочното обучение по право е дискриминация

Премахването на задочното обучение по право е дискриминация

Комисията за защита от дискриминация поиска задочното обучение по право да бъде върнато, тъй като липсата му е дискриминация.

Задочната форма беше премахната от Министерския съвет по времето на служебния кабинет на Огнян Герджиков. Влизането в сила на разпоредбата обаче се забави и реално само редовно обучение за юристи трябваше да има от следващата учебна година. Мотивът беше, че задочното обучение не дава достатъчно добра подготовка на бъдещите юристи.

Според КЗД премахването на задочното обучение е форма на непряка дискриминация по признаци "лично положение", "имуществено състояние", "възраст" и "увреждане".

"КЗД даде задължително предписание за преустановяване нарушението, като се предприемат всички възможни и необходими мерки за възстановяване на първоначалното положение за въвеждане и продължаване на обучението по специалност "Право" в задочна форма на обучение, наред с редовната", съобщиха от комисията.

Освен с обосноваване наличието на дискриминация по визираните признаци, в мотивите на решението съставът стига до извода, че при приемането на наредбата са допуснати съществени процесуални нарушения.

Според КЗД формите на обучение не обуславят качеството му . То би се повишило от наличието на нормативно установени материални, формални и резултативни изисквания към специалността.

В решението е подчертано, че специалност "Право" не следва да се съпоставя със специалности като "Медицина", "Дентална медицина", "Кинезитерапия", "Фармация" и "Ветеринарна медицина", по които обучението е само редовно. Причината е, че медицинските професии са регулирани за разлика от специалност "Право", която с изключение на професията адвокат, не предоставя друга регулирана професия.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?