Продуктите на "Сименс" спестили 317 млн. т. въглероден двуокис през 2011 г.

Екопродуктите и решенията на гемранската компания "Сименс" са спестили през миналата финансова година 317 млн. тона въглероден двуокис, съобщиха в четвъртък от концерна. Това количество е равно на всички комбинирани емисии въглероден диоксид от Токио, Хонконг, Сингапур, Делхи, Истанбул, Берлин, Лондон и Ню Йорк.

С продуктите и решенията от екологичното си портфолио компанията е генерирала приходи от 29.9 млрд. евро през 2011г. и това я превръща в световна движеща сила за нисковъглеродна устойчива икономика на бъдещето.

Сред революционните енергоспестяващи решения на компанията са разработените oт сектор „Инфраструктура и градове“ технологии за сградна автоматизация. Благодарение на тях, "Сименс" реализира проект за електрическо оборудване на ново съоръжение в основния завод на SEAT, намиращ се в Марторел, близо до Барселона. Компанията е внедрила продукти и високотехнологични решения, обхващащи целия заводски жизнен цикъл от един източник, благодарение на които производството в завода е изключително ефективно.

Друг пример за намаляване на вредните парникови емисии е модерна газова турбина от H-класа в нова електроцентрала с комбиниран цикъл "Ансан“, в Южна Корея. Революционната технология намалява годишните емисии на въглероден диоксид със 140 000 тона, спрямо предишните електроцентрали с комбиниран цикъл от F-класа. Електроцентралата ще бъде пусната в експлоатация през 2014 г. и гарантирано ще постигне горивна ефективност от над 75%, предлагайки икономична и екологично съобразена доставка на енергия.

Скенерът за магнитно-резонансна томография MAGNETOM Skyra, разработен от сектор „Здравеопазване“ на Siemens, доказа, че енергийната ефективност може да намали разходите в областта на здравеопазването. Скенерът е по-ефективен от своя предшественик, като използва средно 20% по-малко енергия на пациент.

Споделяне

Още от Greenpool