Проверки за кражби на топлоенергия тръгват в София

Проверки за кражби на топлоенергия тръгват в София
Проверки по домовете на хората за състоянието на уредите за отчитане на потребената топлинна енергия и за кражби на парно ще започне “Топлофикация-София” от средата на декември. Това съобщи на пресконференция в четвъртък изпълнителният директор на дружеството Георги Рогачев.

Ще се проверява дали са коректно предоставени данните за отоплителните тела от фирмите за дялово разпределение на топлинната енергия и дали не са манипулирани топломерите. Първото се налага, защото с промените в Закона за енергетиката в сила от септември т.нар. топлинни счетоводители стават подизпълнители на топлофикационните дружества, които вече ще носят отговорността за коректността на месечните сметки за парно.

Това ще е поредната проверка на топломерите, след като вече в началото на октомври бе направена такава от топлофикационното дружество.

Абонатите, които откажат да пуснат инспекторите на "Топлофикация-София", за да се проверят радиаторите им, ще бъдат известявани в съобщения кога ще бъдат проверени втори път. Ако пак не допуснат проверка, ще им се начислява в сметката максималната мощност на радиаторите.

Това беше досегашната практика и на фирмите за дялово разпределение, което предизвикваше у абонатите възмущение, защото фактически няма разписана такава санкция в нито един нормативен документ. Такъв продължава да липсва, но според ръководството на дружеството подобен регламент може да се разпише в подготвяните промени в наредбата за топлоснабдяването, подготвяни от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и представители на дружествата за доставка и за разпределение на топлинната енергия.

Проверки ще се правят и сред абонатите, които са се отказали от услугите на топлофикацията и са откачили радиаторите. За тях обаче все още не се знае какви санкции ще се предприемат, ако откажат да допуснат проверка в дома си. Това също ще е предмет на бъдещата наредба или в подготвяните нови общи условия на договора с топлоснабдителната фирма.

Според Рогачев с планираните проверки ще се защитят коректните абонати от евентуални злоупотреби на техните съседи, които отказват достъп до домовете си и вероятно манипулират уредите си или крадат топло.

Спорно е обаче доколко това ще има ефект, особено във входовете, където от парно са се отказали над 50 на сто от потребителите. В момента заради съседите си с откачени радиатори, те плащат значително по-високи сметки и то при положение, че са заявили изрично, че искат да им се продължи доставката на топлоенергия дори и при тези условия на огромни загуби в сградната инсталация.

В момента се подготвят и общи условия на договорите с фирмите за дялово разпределение подизпълнители на "Топлофикация-София", каза още Рогачев. Предвижда се топлинните счетоводители да плащат банкова гаранция, надвишаваща шестцифрено число, при сключването на договори. От тази сметка ще се удържат неустойки и глоби в случай на констатирани нарушения от страна на фирмите за дялово разпределение.

При предстоящата регистрация на топлинните счетоводители, която ще се прави в Министерството на икономиката и енергетиката, ще отпаднат повече от четири фирми, обслужващи столицата, каза още Рогачев. Техните абонати ще бъдат прехвърлени на други фирми за дялово разпределение, които да могат да поемат обслужването на клиентите без да се налага смяна на индивидуалните им уреди за отчитане на потребената топлоенергия.

Според шефа на столичното парно, таксите за отчитане на топломерите също трябва да се регулират от ДКЕВР. Цените, които досега се определяха произволно от топлинните счетоводители, трябва да са разходоориентирани и обосновани, те не бива да надвишават 4 лв., смята Рогачев.   

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?