Ръст от близо 13% на пътувалите зад граница българи през ноември

Посещенията на чужденци у нас се увеличават минимално на годишна база

Ръст от близо 13% на пътувалите зад граница българи през ноември

Увеличение с близо 13% на пътувалите зад граница българи през ноември спрямо година по-рано, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Ръстът се дължи на повечето пътувания на българите към страни от Европейския съюз, в които има големи български общности. Този фактор може да се разглежда и като индикация за продължаваща миграция на българи към по-развитите страни от ЕС, където заплащането на труда е и по-високо.

В същото време се наблюдава и лек ръст под 1% на чужденците посетили България през ноември спрямо година по-рано. Увеличението се дължи основно на повечето чужди туристи, посетили страната ни през 11-тия месец на годината, сочат данните на НСИ.

Близо половината от българите отиват на гости или за да учат

Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември са над 305 000, което е с 12.7% над регистрираните през същия месец на 2014 г.

Увеличение на пътуванията на българи е отчетено към Македония (41.8%), Великобритания (36.6%), Италия (16.7%), Испания (16.4%), Гърция (16.2%), Германия (15.6%), Австрия (11.8%), Румъния (7.9%) и Турция (6.8%).

В същото време най-много са намалели пътуванията на българи към Франция (28.7%) и Русия (27.6%).

Близо половината от пътуванията на българите зад граница през ноември (46.9%) са били с цел гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия. Това е увеличение с близо 23% спрямо година по-рано.

По около една четвърт от пътуващите са ходили на почивка или екскурзия (27.7%) и със служебна цел (25.4%). В сравнение с ноември 2014 г. e отчетен ръст при пътуванията със служебна цел с 16%, докато тези за почивка и екскурзия намаляват с 3.3%.

Болшинството българи са пътували за Великобритания (62.3%) и Турция (59.5) на гости на роднини и близки, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия.

За Русия българите са пътували основно със служебна цел (59.1%), а към Испания – на почивка или екскурзия (45.9%).

Ръст от над 6% на чуждите туристи у нас през ноември

Посещенията на чужденци у нас са над 436 800 през ноември, което е с 0.8% над нивото от същия месец през 2014 г. Увеличението се дължи основно на ръста на туристите, дошли на почивка или екскурзия (6.2%). На гости, обучение или за посещение на спортни и културни събитие у отчетено увеличаване с 2.6% на чужденците. В същото време обаче се наблюдава спад на чуждите граждани със служебна цел (10.2%).

Над половината от всички чужденци (52.4%) посетили страната ни през ноември са от Европейския съюз. Това е с 0.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

По-голямо намаление е отчетено при посещенията на граждани от Унгария (23.4%), Австрия (21.9%), Холандия (13.1%) и Словакия (8.6%).

В същото време се увеличават посещенията на германци (9.5%), британци (5.1%), чехи (2.9%), испанци (2.7%), румънци (1.2%) и гърци (1.2%).

Преобладава делът на посещенията с други цели, където влизат гостувания и транзитни преминавания (48.9%), следвани от тези за почивка и екскурзия (31.3%) и със служебна цел (19.8%).

Гражданите на Израел идват у нас основно на почивка и екскурзия, като 93.2% от всички евреи посетили страната ни са били с такава цел. Също твърдят и 82.7% от македонците, отдъхвали у нас през ноември.

Служебните пътувания са 70.8% от всички посещения на поляци, а над две трети от гърци и румънци са ни посещавали с други цели.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?