Разрешителните за нови жилища със спад от 70% за четвъртото тримесечие на 2009 г.

Издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради през последното тримесечие на 2009 г. са с 45.2% по-малко в сравнение с година по-рано, а жилищата в тях – с 69.6%, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в понеделник.

През четвърто тримесечие на 2009 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1343 жилищни сгради с 3921 жилища в тях и с 513 059 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Разрешителните за офис сгради са 63 с 28 903 кв. м РЗП, а на сгради с различно предназначение – 1142 със 745 449 кв. м РЗП. За цялата 2009 г. това е периодът с най-малко издадени строителни разрешителни.

Спрямо предното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и жилищата в тях намаляват с 24.7%, а застроената площ - с 23.9%. Административните сгради са по-малко с 25% , а спадът на РЗП е с 47.1%. Другите сгради намаляват с 11.4%, а тяхната РЗП се увеличава с 20.6%.

Спадът в боря на разрешителните за офис сгради е 37%, а за другите видове сгради – с 25.4%.

При всички видове сгради е регистриран спад и на РЗП, съответно при жилищните - със 70.5%, при административните - със 73.9%, а при другите сгради - с 41.5%.

През четвърто тримесечие на 2009 г. най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Бургас - 155, София (столица) - 150, Пловдив - 143, София (област) - 141 и Варна -128. Най-много жилища ще се построят в областите: София (столица) - 773, Варна - 604, Пловдив - 450 и Бургас - 419.

Споделяне

Още от Имоти

Какво очаквате да свърши служебното правителство?