Рекорден ръст на износа от 7 години насам

Ръстът на БВП и други икономически показатели дават основание да се чака много по-добра от миналата година

Рекорден ръст на износа от 7 години насам

Общият износ на български стоки е нараснал с 12.8 на сто в периода януари-април 2015 спрямо година по-рано, достигайки стойност от 14.6 млрд. лв. Експортът за страни извън ЕС изпреварва този за европейските държави, сочат данни на Националния статистически институт. Нараства и вносът, макар и с изоставащи от експорта темпове. Търговското ни салдо остава отрицателно – 2.2016 млрд. лв., но е дупката се е свила с 830.8 млн. лв. спрямо края на април 2014 г.

Нарастването на българския износ на стоки и услуги с общо 13.1% в реално изражение през последната половин година е най-доброто представяне сред всички развиващи се пазари в региона на Централна и Източна Европа. Това са и най-високите стойности за страната ни за последните 7 години, коментира паралелно Андреа Казини, главен оперативен директор на "УниКредит Булбанк" по време на конференция "По-модерни, по-конкурентноспособни, по-силни“, организирана от Конфиндустрия България и Италиански институт за външна търговия.  Според него икономическите показатели на страната ни са подобряват на почти всички фронтове, което означава, че се очаква една доста по-добра година.

Според изнесените данни през първите четири месеца на годината у нас са внесени стоки за общо 16.8 млрд. лв. или с 5.2% повече спрямо година по-рано.

Експортът за ЕС в първото тримесечие е нараснал с 12 на сто и възлиза на 6.9 млрд. лв. За трети държави износът се е увеличил с 13.8 процента до 5.4 млрд. лв.

Основни търговски партньори на България в Европейския съюз са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69.9% от износа за държавите - членки на ЕС.

Извън Европа търгуваме най-вече с Турция, Китай, Сърбия, Сингапур, САЩ и Руската федерация, които формират 51.0% от износа за трети страни.

Вносът на България от ЕС през периода януари - март 2015 г. се увеличава със 7.2% спрямо същия период на 2014 г. и е за 7.8 млрд. лв., сочат данните на НСИ. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

Вносът на България от трети страни за първите четири месеца на 2015 г. се увеличава с 1.3% спрямо същия период на 2014 г. и е за 6.2 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Украйна. През април 2015 г. вносът на България от трети страни намалява с 0.8% спрямо същия месец на предходната година и е за 1.7 млрд. лв.

Завоят към по-силно подкрепяща растежа фискална политика и дългоочакваното възстановяване на заетостта в експортно-ориентираната част от икономиката, направиха възможно реалният растеж на БВП да достигне 1.7% през миналата година спрямо 1.1% през 2013 г. БВП нарасна с нови 0.9% през първото тримесечие на 2015 г, което е най-голямото повишение на тримесечна база за последните четири години, коментира Андреа Казини.

"По-доброто представяне на икономиката през първите три месеца на текущата година се дължи основно на износа, докато вътрешното търсене се стабилизира на нивата от края на миналата година“, обясни той.

По думите му,  тези данни са доказателство, че икономиката на България продължава да бъде конкурентоспособна. Възстановяването на износа се дължи най-вече на постепенното повишаване на производствения капацитет в преработващата промишленост и някои сектори на услугите. По-ниските цени на енергията в България и слабото евро допълнително подкрепиха конкурентоспособността на икономиката на страната на външните пазари, посочва той.

Всичко това протича на фона на повишаване на доверието на бизнес ръководителите и домакинствата до стойности, които не са наблюдавани от началото на глобалната финансова и икономическа криза през 2008 г. С най-голям принос за този резултат продължават да са подобряващите се нагласи в промишлеността и донякъде изненадващо при домакинствата. В същото време подобряването на очакванията в услугите и строителството протича далеч по-бавно, което сочи, че възстановяването остава неравномерно и ще е необходимо още време преди икономиката да достигне пълния си потенциал, смятат от "УниКредит".

"Подобреното усвояване на фондовете на ЕС и по-силният износ ще подпомогнат икономическия растеж да се засили до 2.1% през 2015 г. и до 2.4% през 2016 г.“, каза още по време на конференцията главният оперативен директор на банката.

Усвояването на фондовете на ЕС към края на април достигна 81%, а очакванията са за стойности от поне 85-87% до края на годината, което изглежда окуражаващо, като се има предвид че за първите четири години от процеса (2007 – 2010 г.) процентът на усвояване беше едва 15.6% кумулативно. В същото време 5 от общо 7 оперативни програми, които ще да дадат възможност на България да получи още 7.4 млрд. евро през следващия програмен период, са вече договорени с Европейския съюз, а останалите две вероятно ще получат зелена светлина скоро. Така наред с износа и постепенното възстановяване на заетостта, по-доброто усвояване на средства по европейските програми ща направи още по-видимо постепенното ускоряване на икономическия растеж през тази и следващата година.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес