Решенията на ТЕЛК вече няма да се носят на ръка в НОИ

Решенията на ТЕЛК вече няма да се носят на ръка в НОИ

Решенията на трудово-експертните лекарски комисии (ТЕЛК), които определят степента на загуба на работоспособност, вече няма да се носят на ръка в Националния осигурителен институт от кандидатите за инвалидна пенсия, а ще се препращат по служебен път. Това предвижда промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, одобрена от правителството.

С друго изменение се съкращава с един месец срокът, в който лицата, подали заявление за отпускане на пенсия с нередовни или липсващи документи, са длъжни да отстранят нередностите. Досега срокът беше два месеца, а за напред ще е само един.

Спрямо пенсиите, за които се прилага международен договор, срокът за отстраняване на нередностите е 2 месеца.

Правителството одобри промени в още пет други наредби.
С една от тях правителството реши, че за да бъде отпусната парична помощ при смърт на самоосигуряващо се лице е необходимо да са внесени дължимите осигурителни вноски за последния месец, за който е изтекъл срокът за внасянето им.

По този начин починалият попада в кръга на осигурените лица и съответно - наследниците му могат да получат паричната помощ при смърт.

В Наредбата за отпускане и изплащане на обезщетения за безработица се уреждат случаите, при които безработният представи документи от чужда държава, които са непълни. Докато празнотите се уточняват служебно между институциите, безработният ще получава обезщетение, изчислбено според наличните документи.

Изменят се и приложенията към Наредбата във връзка с промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2016 г., съгласно които могат да получават парични обезщетения за безработица само хора, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в България или пенсия за старост в друга държава.

В Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване се конкретизират условията за отпускане на парична помощ при смърт. Уточнява се, че за да бъде отпусната парична помощ при смърт на самоосигуряващо се лице е необходимо да са внесени дължимите осигурителни вноски за последния месец, за който е изтекъл срокът за внасянето им.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?