С 43 лв. се е увеличила средната заплата миналата година

Средната месечна работна заплата миналата година е нараснала с 43 лв., съобщиха в четвъртък от Националния статистически институт. През януари тя е била 277 лева, а в края на 2004 г. е достигнала 320 лева.

В селското, ловното, горското и рибното стопанство заплатата е нараснала от 197 лв. на 223 лева. В добивната промишленост възнаграждението се е увеличило от 433 на 519 лева.

В преработващата промишленост месечното възнаграждение е нараснало от 253 на 282 лева. В производството и разпределението на електроенергия, газ и вода заплатата се е вдигнала от 474 на 594 лева. В строителството увеличението е от 232 на 262 лева.

В транспорта и съобщенията нарастването е от 337 лева през януари 2004 г. на 415 лева в края на годината, във финансовото посредничество - от 627 на 713 лева, при операциите с недвижими имоти - от 266 на 288 лева, а при общественото осигуряване - от 391 на 479 лева.

В образованието месечното възнаграждение е нараснало от 278 на 353 лева, в здравеопазването и социалните дейности - от 308 на 370 лева.

При бюджетните организации месечната заплата се е повишила от 289 лева средно през януари на 359 лева в края на декември, а при търговските дружества нарастването е от 274 на 309 лева.

Споделяне

Още от Бизнес