Съдът потвърди близо 400 хил. лв. глоби за “Топлофикация-София“

Съдът потвърди близо 400 хил. лв. глоби за “Топлофикация-София“
Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) е потвърдил глоби за “Топлофикация-София“ заради това, че е спирала топлоподаването за свои абонати в разрез със Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) и търсила вземанията си и от собствениците на имоти, а не само от наемателите, които ползвали услугата, съобщиха в петък от антимонополната комисия.

През декември 2008 г. на столичното парно бяха наложени две санкции от 300 хил. лв. и 150 хил. лв. Първата - за спряно топлоподаване в 51 сгради при положение, че в тях само 20 потребители са с неплатени сметки. Освен това дружеството, което има господстващо положение на столичния пазар, в случаите когато ставало въпрос за борчове на наематели търсило солидарна отговорност и от собственика на жилището, за което компанията е отнесла втората глоба.,

Съдът потвърждава санкциите, като намалява наполовина тази от 150 хил. лв., защото претенциите за солидарна отговорност не е широко застъпена практика от страна на топлофикационното дружество. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В аргументите си ВАС е изтъкнал, че прекъсването на подаването на топлинна енергия е крайна мярка, която е допустимо да бъде приложена само при положение, че са изчерпани всички останали възможности за уреждане на отношенията между страните.

Съгласно чл. 69 от Закона за енергетиката, енергийните предприятия са длъжни да обезпечават сигурността на снабдяването, непрекъснатостта и качеството на топлинната енергия. Спиране на топлоснабдяването може да бъде извършено след предварително писмено предупреждение, с 15-дневно предизвестие и седемдневен срок за доброволно изпълнение, при незаплащане на дължимите суми повече от 2 месеца след определения срок на плащане.

По казуса със солидарната отговорност, топлофикацията вместо да направи необходимото за предотвратяване натрупването на задължения или за събирането им от длъжника, е наложило нелоялни условия на собственика на имота.

От Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обръщат внимание, че настоящото решение на ВАС позволява на засегнатите лица да предявят искове за обезщетение за причинени вреди по силата на чл. 104 от ЗЗК. Право на обезщетение имат всички физически или юридически лица, дори и когато нарушението не е било насочено директно срещу тях. Исковете могат да бъдат индивидуални или колективни и се предявяват по реда на Гражданско-процесуалния кодекс. Видът и размерът на претърпените вреди, както и връзката им с извършеното нарушение се доказват от лицата, претендиращи обезщетението, уточняват от КЗК.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?