Съкращават се сроковете за одобряване и плащане на проекти за селските райони

Съкращават се сроковете за одобряване и плащане на проекти за селските райони

Значително се съкращават сроковете за разглеждане на проекти за кандидатстване и на заявки за плащане по осем от мерките по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съобщиха в сряда от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ), който е разплащателна агенция по еврофондовете.

Вече вместо за пет месеца ще се разглеждат за два месеца подадените проекти за финансиране по мерките за модернизиране на земеделските стопанства; подобряване на икономическата стойност на горите; добавяне на стойност към земеделски и горски продукти; разнообразяване към неземеделски дейности; подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия; насърчаване на туристическите дейности; основни услуги за населението и икономиката в селските райони и обновяване и развитие на населените места.

 

Ако пък проектите по тези мерки предвиждат строително-монтажни работи, тяхното разглеждане ще става до три месеца. Заявките за плащане ще се обработват за два, а не четири месеца, а ако проектите предвиждат строително-монтажни работи – в срок до три месеца, допълват от ДФЗ.

 

Срокът за подаване на заявка за авансово плащане е съкратен от три на шест месеца от датата на подписване на договора за финансово подпомагане. За проектите със сключени договори през 2011 г. и до 16 май 2012 г., по които не е заявено авансово плащане, срокът за кандидатстване за аванс е 15 ноември 2012 г.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес