Сателити ще следят горите в Югозапада за изменения заради климата

Проектът се финансира по програма Life и е за 2 млн. лв.

Сателити ще следят горите в Югозапада за изменения заради климата

Сателитни снимки ще показват всеки месец в продължение на 7 години как климата променя горите, попадащи на територията на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП), съобщиха във вторник от дружеството. Това ще позволи бърза реакция за ограничаване на щетите върху горите в резултат на засушавания или други капризи на времето. Мониторингът е започнал от началото на септември и е във връзка с изпълнението на 7-годишен международен проект за адаптация управлението на горите към климатичните промени, който е финансиран от програма на LIFE.

Партньори на ЮЗДП са Световният фонд за дивата природа (WWF), Чешкият университет в Прага за природни науки, Словенското държавно горско предприятие и унгарската Национална асоциация на частните горовладелци.

По проекта ще бъде създадени семепроизводствени градини от сухоустойчиви дървесни видове и тестови залесявания в най-южните части на предприятието - Гоце Делчев, Сандански и Петрич. Целта е да бъдат открити най-подходящите видове за повишаване устойчивостта на горите в най-уязвимите територии към променящите се климатични условия.

Третата мярка предвижда закупуване на модерна техника и тестово прилагане на различни методи за бърза и рентабилна трансформация на иглолистните култури в по-устойчиви насаждения. Тя ще бъде приложена в държавно ловно стопанство "Витошко-Студена" и в горските стопанства в Радомир, Невестино и Кюстендил.

Общият бюджет на дейностите, които ще изпълнява ЮЗДП през следващите 7 години, са за близо 2 млн. лв., като над 55% от тях са грант от Европейската комисия.

Изпълнението на проекта се определя като важно за местните общности в региона, тъй като с повишаване устойчивостта на горите към климатичните промени ще се гарантира запазване на изключително важните им стопански, водоохранни и рекреационни функции, добавят от пресцентъра на ЮЗДП.

Споделяне

Още от България