Шефът на НРС отказва да изнесе досиета на сътрудници от ДС

Шефът на НРС отказва да изнесе досиета на сътрудници от ДС

До края на юни Националната разузнавателна служба (НРС)ще предостави на Централния държавен архив архивни документи на службата, които вече са явни, в които няма лични данни и с които не се засягат интересите на трети лица, съобщи в писмо до Дарик радио директорът на службата ген. Кирчо Киров.

Писмото на шефа на НРС бе в отговор на искане на медията за достъп до досиетата на политици и държавници, сътрудничили на Първо главно управление (ПГУ) на бившата Държавна сигурност (ДС), чийто правоприемник е НРС.

Позицията на ген. Киров не е изненадваща, след яростната му съпротива да предостави документи на ПГУ, свързани с убийството на писателя дисидент Георги Марков в Лондон. Въпреки, че журналистът Христо Христов спечели съдебно дело заради отказа да му бъдат предоставени архивни материали, шефът на НРС обжалва решението. Преди седмица той апелира към депутатите, при решаване на въпроса с отваряне на досиетата да бъдат зачетени националните интереси, като изтъкна, че ПГУ е работило зад граница. Според експерти обаче голяма част от дейността на службата е била насочена срещу т.нар. вражеска емиграция и бившите ѝ сътрудници трябва да излязат на светло.

В писмото си до Дарик радио Киров изтъква, че и най-целенасоченото тълкуване от негова страна на Закона за достъп до информацията, Закона за защита на личните данни и Закона за достъп до класифицираната информация, не му дава право да право публично да огласява лични данни.

В писмото си той посочва, че при липсата на специални правила за работа с архивната информация на бившите структури на Държавна сигурност, с отговорите на отправените въпроси би се оставило съмнение в обществото за коректността на разпространената информация.

“Получаването, проверката и разпространението на тези информации би следвало да се извършва при пълна, точна и непротиворечива законова уредба. Голяма опасност за достоверността на изнесената информация би била законовата невъзможност на засегнатите лица да проверят верността ѝ, се казва още в писмото му.

По думите същият отговор ще получат всички, които искат подобна информация от НРС до момента, в който не се уреди на законова основа този въпрос. Той посочва като причина за това становище действия на разпоредбите на Закона за класифицираната информация, чийто параграф 9 определя архивите на бившата ДС като некласифицирана информация и колизията му с публичното становище за наличието на “чувствителна информация” в архивите.

В същото време министърът на вътрешните работи Румен Петков предоставя архивните документи, намиращи се в архива на МВР като се позовава на параграф 9 от Закона за защита на класифицираната информация, според който архивите не са секретни, защото е изтекъл 15-годишния срок на техния секретен гриф.

Киров определя дискусията за отварянето на досиетата като “очакване на сензационни информации за връзки на публични български личности с бившите служби за сигурност”.

Споделяне

Още по темата

Още от България