Сметната палата откри нарушения в стопанисването на “Академика 2000”

Фирмата записва несъществуващи приходи и заобикаля Закона за обществените поръчки

Зала "Фестивална"

Сметната палата откри нарушения при възлагането на обществени поръчки и финансовото управление на държавното търговско дружество "Академика 2000" ЕАД, съобщават от палатата. Одитът обхваща периода 1 януари 2009 г. - 31 декември 2010 г.

Малко след идването на власт на ГЕРБ – през септември 2009 г., дружество “Академика 2000”, което стопанисва големи спортни обекти като зала "Фестивална", стадион "Академик", Зимния дворец и тенис кортовете "София", бе прехвърлено от образователното на спортното министерство.

Новоназначеният председател на борда на директорите Радослав Каратанчев обеща финансови проверки в дружеството, което държи обекти за милиони, а касата му е празна.

"Най-отговорно заявявам, че тези хора ще бъдат дадени на прокуратурата, ако бъдат намерени злоупотреби. Старата директорка Петя Божикова ще си понесе пълната отговорност, ако ревизията докаже нещо”, каза в началото на 2010 г. Каратанчев.

Несъществуващи приходи

От одита на Сметната плата става ясно, че с немотивирано решение от март 2003 г. на просветния министър от кабинета на НДСВ Владимир Атанасов "Академика 2000" апортира Студентския спортен лагер "Академика" в град Равда в новото дружество "Академика Сий палас" АД. "Академика 2000" ЕАД става собственик на 20 % от акциите с право на глас от капитала на същото дружество.

През 2009 г. "Академика 2000" ЕАД като акционер в "Академика Сий Палас" АД си осчетоводява приходи от 459 086 лв. срещу бъдещо получаване на дивидент. За 2010 г. са осчетоводени 233 016 лв. приходи. Тези вземания обаче реално не могат да бъдат получени, тъй като дружеството не е реализирало печалба, а към 31.12.2010 г. "Академика Сий Палас" има 10 млн. лв. загуба.

Включените бъдещи вземания на дивидент водят до отчитане на нереални финансови резултати. Към момента участието на "Академика 2000" ЕАД в "Академика Сий палас" АД е неефективно и не носи положителен икономически ефект за дружеството, посочват от палатата.

Възлагане на обществени поръчки без конкурс

Съществено нарушение е, че “Академика 2000” не се определя като субект по Закона за обществените поръчки и не прилага регламентите му при възлагането на поръчки за доставки на стоки и услуги и строителство. Съгласно чл. 62 на Търговския закон дружеството е публично правна организация и е длъжно да прилага разпоредбите на ЗОП.

Така например през 2007 г. държавната фирма възлага без конкурс поддържането на Зимния дворец на “Евро-Ес-Инженеринг” за сумата 225 000 лева без ДДС. Срокът е за три години. Сумата обаче надхвърля прага, под който поръчката може да бъде възложена без конкурс, но за нарушението не е съставен акт заради изтичане на сроковете.

През февруари 2009 г. без конкурс е избран доставчик на природен газ за Борисовата градина. Фирмата е “Енеси” АД, срокът на договора е до края на 2009 г., а по него са изплатени 25 682 лв.

“Академика 2000” е заобиколила ЗОП и при сключването на договори за охрана на зала “Фестивална” и Зимния дворец, сключени с “МИ – 22” през 2007 г. Поръчката е разделена на две, за да се избегне провеждането на търг или състезателна процедура. По договорите са изплатени над 69 хил. лева до края на 2010 г.

Въпреки че при възлагането на ремонтни дейности дружеството е спазило законовите изисквания, то не е осъществявало контрол върху качеството на изпълнението, става ясно от доклада.

Някои от дългосрочните договори за наем са сключвани без оценка на лицензиран оценител в нарушение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

Компанията приключва 2010 г. на загуба от 167 хил. лева, при това без да се вадят несъществуващите дивиденти.

В оборотната ведомост на дружеството към 31.12.2010 г. въпреки продажбата на 10 недвижими имота за периода от 2000 г. до 2006 г. е натрупана загуба в размер на 2.392 млн. лв.

В частта за нарушенията на процедурите за възлагане на обществени поръчки одитният доклад е изпратен на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Сметната палата е дала 11 препоръки за подобряване на дейността – по 4 към принципала и към Съвета на директорите и 3 - към изпълнителния директор на дружеството.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?