Софийският университет с 4 млн. лв. просрочени задължения

Към април 2010 г. Софийският университет "Св. Климент Охридски" е натрупал просрочени задължения за 3.9 млн. лева, каза министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов в отговор на депутатски въпроси за финансово-стопанското състояние на най-старото българско висше учебно заведение по време на петъчния парламентарен контрол.

От парите, които университетът дължи, 1.9 млн. лева са за извозване на битови отпадъци, а 2 млн. лева - на различни доставчици. За тази година се очаква висшето училище да приключи с дефицит от 3.6 млн. лева.

Игнатов определи като "хроничен проблем" бюджетния дефицит на СУ. И в предишни години университетът е приключвал годината с дефицит, който е бил финансиран с допълнителни средства от държавния бюджет.

Като основна причина за финансовия недостиг на висшето училище Игнатов посочи “неоптималните му вътрешни структури“. “Университетът има по-нисък прием на студенти, а на един преподавател в СУ се падат шест студента. Това съотношение за Пловдивския университет е 1 към 13“, даде пример Игнатов.

Министърът очаква сериозни проблеми с разплащанията на СУ през август и септември и особено през ноември, което прави необходимостта от оптимизацията му спешна. Академичният съвет на университета е обещал антикризисни мерки, сред които свиване на администрацията, рязко намаляване на назначенията в непечеливши финансово факултети.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Колко време давате на новия парламент?