Специализираният съд не трябва да подпечатва обвинителния акт на прокуратурата

Специализираният съд не трябва да подпечатва обвинителния акт на прокуратурата

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лазар Груев коментира в четвъртък, че няма нищо против създаването на специализиран съд срещу организираната престъпност, ако той не противоречи на конституцията и на европейските ценности.

Съдия Груев заяви, че трябва да бъде преодоляно съмнението, че има опасност от създаването на извънредно съдилище и това е тревога, която споделяли много негови колеги.

″Надявам се това да е наистина специализиран съд, който да помогне в борбата с организираната престъпност″, каза той.

Председателят на ВКС коментира още, че мудното правораздаване в България до голяма степен е мит и е ясно какво създавало впечатлението за мудност. Според него въпросът бил и дали усещането за бавно правораздаване не е функция от прекаленото говорене по темата.

Лазар Груев смята, че специализираният наказателен съд трябва да бъде съобразен с ясните права на човека и с равнопоставеност на страните в процеса, което е и изискване на основния закон.

″Не трябва да остават съмнения, че този съд ще подпечатва обвинителния акт на прокуратурата″, смята съдията.

″Би било много добре, ако държавата има ресурс да създаде и други специализирани съдилища, но за българските съдии всяко дело е със значим обществен интерес″, каза Лазар Груев. ″Като съдии никога не сме имали различно отношение към отделните дела″, допълни той.

Споделяне

Още по темата

Още от България