Срив на износа и вноса с близо една трета

Срив на износа и вноса с близо една трета

Износът и вносът през първото тримесечие на тази година се свиват с близо една трета спрямо същия период на миналата година. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за външния стокообмен, осъществен от български фирми от началото на годината до края на март.

Осъщественият износ (FOB) е за 5.2 млрд. лв. при 7.1 млрд. лв. за първото тримесечие на миналата година. Спадът е с 26.8%. Вносът (CIF) е за 7.8 млрд. лв. при 11.2 млрд. лв. преди година. Намалението е с 29.9%.

Към основния търговски партньор на България – ЕС (60% от стокооборота), е извършен износ за 3.5 млрд. лв. или с 22.9% по-малко от първото тримесечие на 2008 г.

Вносът на стоки от ЕС е за 4.7 млрд. лв. или 26.1% по-малко отпреди година.

За Германия, с която осъществяваме най-голям стокообмен, спадът на износа през посочения период е с 19.8%, а вносът на стоки оттам – с 21.3%. Втората по стокообмен страна в българската външна търговия – Гърция – е получила с 34.3% по-малко български стоки, а внесените оттам са с 32.4% по-малко спрямо същия период на миналата година. Спадът на износа е резултат от намалената дейност на български фирми, собственост на гръцки компании, като например циментови предприятия.

Износът на България към трети страни също спада с една трета (33.7%), а вносът – с 35%. Извън ЕС основен търговски партньор на страната ни е Русия, откъдето внасяме основно енергоресурси. През първото тримесечие на тази година сме извършили внос за 934 млн. лв. или с 35% по-малко отпреди година. Обемът на внесените стоки може и да не е намален, но рязкото снижаване на цените на енергоресурсите се е отразило на статистическия резултат. В стойностно изражение износът на български стоки за Русия е в пъти по-малък от вноса на руски продукти и спадът при него с 30.7%. Става дума за износ за около 130 млн. лв. при внос от Русия за над 930 млн. лв. за първите три месеца на годината.

Рязък спад от 58.8% има и при вноса на стоки от Украйна. Страната е основен доставчик на въглища и руди за "Кремиковци" и закриването на работата на комбината очевидно се е отразило на вноса.

Споделяне

Още от Бизнес