Стартира първият етап от продажбата на БМФ

Стартира първият етап от продажбата на БМФ

Агенцията за приватизация обяви в понеделник сроковете на предварителния етап от конкурса за приватизацията на 70 процента от Параходство Български Морски Флот (БМФ), който ще се провежда съгласно одобрената от парламента стратегия и заложените в нея критерии.

Конкурсните документи и информационният меморандум на дружествата са готови и до 20 август заинтересованите кандидати за участие в процедурата ще могат да ги закупят, съобщи Тодор Николов, изпълнителен директор на Агенцията за приватизация (АП). До 10 септември желаещите да купят БМФ трябва да внесат документи, с които да докажат, че отговарят на заложените в стратегията изисквания.

До конкурса ще се допускат компании, които в последните три години са наемали кораби за насипни и/или генерални товари по договори "тайм-чартър" в обем от поне 1.3 млн. т годишно.

Изискванията към консорциумите между чартърен и корабен мениджъри са да включват стратегически инвеститор, притежаващ минимум 70 на сто от капитала на обединението. Чартьорът трабвя да отгоравя на същите условия, както ако играе самостоятелно, а корабният мениджър трябва да представи документ за съответствие, издаден съгласно Международния кодекс за управление на безопасна експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсявания (ISMCode).

Всички кандидати трябва да представят писмо от банка, готова да кредитира строеж на кораби. Изискванията към банката са до момента на подаване на офертите да е финансирала закупуване, строеж или ремонт на кораби за не по-малко от 3 млрд. евро и да има кредитен рейтинг поне А3 по скалата на Moody’s или приравнен кредитен рейтинг по Standard&Poor’s и Fitch IBCA.

Дали претендентите отговарят на изискванията ще се решава до 28 септември, а до 18 октомври трябва да се подадат предварителните оферти за морския флот, каза Николов.

Този път, за разлика от други процедури, сме дали по-дълги срокове в предварителния етап, за да може кандидатите да имат достатъчно време да сформират консорциумите за участие, обясни шефът на АП. Той допълни, че заключителният етап е без срокове, но се очаква до края на годината вече да имаме окончателни оферти и в първото тримесечие на 2008 г. да проведем разговорите за финализирането на сделката.

Готов съм да поставя условие за минимална цена, но това би станало в етапа между предварителните и окончателните оферти и то ако кандидатите решат, че могат да купят морския флот за малко пари, заяви Тодор Николов. Той допълни, че е направена оценка на оперативните активи на БМФ и тя включва всички 71 кораба на дружеството, както и пуснатият миналата седмица на вода нов плавателен съд и още два, които тепърва ще се строят в корабостроителницата "Булярд" чрез банков заем, който е одобрен от АП.

"Преценихме, че е подходящ моментът за закупуване на нови кораби от българска корабостроителница и очакваме тази стъпка да се отрази в цената на флота", каза Николов. Той  допълни, че от параходството са поискали да им бъде разрешено да купят още кораби, но не е сигурно, че това ще им бъде позволено. Според него обновяването на морския флот е плюс за привличането на инвеститорския интерес, защото "докато ние говорим за 20-годишни съдове, компаниите искат 5-10 годишни".

"Не бих казал, че заявките за нови кораби обслужват определен купувач", каза приватизационният шеф в отговор на въпрос. Според него не е редно това, че предприятието е в процедура на продажба да се отрази негативно върху неговата оперативна дейност.

Докато е била подготвяна конкурсната документация на БМФ, освен стандартните публикации в специализирани издания, приватизационното ведомство е провело разговори с 460 фирми-чартьори, около 450 корабособственици и корабни мениджъри, както и с 28 кредитни банки и 88 инвестиционни банки, каза Николов. "Надявам се, че сме успели да провокираме интереса им, но нека разговорите не се тълкуват като огромен интерес", допълни той.

В Министерството на транспорта вече е започнало отделянето на неоперативните активи на БМФ, но се очаква процедурата а приключи някъде около подаването на предварителните оферти за флота, каза още Николов. Това ведомство ще контролира тяхната съдба и вероятно ще апортира тези активи в други дружества от транспортния сектор или ще ги продаде, допълни той.

Споделяне

Още от Бизнес