Строежът на магистрала „Люлин” замърсява природата

При стоежа на автомагистрала "Люлин" се извършва замърсяване на околната среда със строителни и битови отпадъци, констатира проверка на Регионалната инспекцията по околна среда и води (РИОСВ) – София в четвъртък. Инспекцията е комплексна и е във връзка с контрол по изпълнение на условията, заложени в Решението по ОВОС на инвестиционно предложение „Автомагистрала „Люлин” – Софийски околовръстен път - пътен възел Даскалово”, обясниха от екоинспекцията в петък.

Нейните специалисти установили наличие на строителни отпадъци в изкопите на изграждащата се магистрала. Битовите отпадъци са разпилени по целия терен, включително и в сервитута на околовръстния път. На работната площадка не са поставени съдове за събиране и съхраняване на отпадъците, съобщават от РИОСВ.

На фирмата оператор е наредено в най-кратък срок да почисти работната площадка и замърсените участъци. Екоинспекторите са издали и предписания да не се допуска смесване на земни маси с хумуса при изкопаването и депонирането им, както и да се определят места за тяхното депониране; да се поставят химически тоалетни на временните строителни площадки и да се представят в РИОСВ – София документи за почистване на изгребните ями за битови отпадъчни води.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?