Три ценови оферти за магистралата между Кресна и Сандански

Три ценови оферти за магистралата между Кресна и Сандански

Три са ценовите предложения на допуснатите до оценяване във втория етап на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма", лот 3.3", които бяха отворени в понеделник в Националната компания "Стратегически инфраструктурни проекти", съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Лот 3.3 е частта от магистрала "Струма" между Кресна и Сандански с дължина 23.6 км.

Офертите на участниците в процедура са:

ДЗЗД "ПСТ Струма 3" (обединение, съставено от "ПСТ Груп"ЕАД, "Рутекс" ООД, "Понсстройинженеринг"ЕАД) - с приета договорна сума от 228 145 216 лв. без ДДС и максимална договорна цена от 249 123 716 лв. без ДДС;

Консорциум "Струма - ЛОТ 3.3" ("ГБС Инфраструктурно строителство" АД, "Пътстрой - 92" АД, "Главболгарстрой" АД, "Геострой" АД с подизпълнител "ГБС-Благоевград"АД ) - с приета договорна сума в размер на 213 144 512 лв. без ДДС и максимална договорна цена на стойност 234 123 012 лв. без ДДС;

Обединение "АМ Струма" (съставено от "ТРЕЙС Груп Холд", NGE contracting - Франция, "Пътища и мостове" ЕООД) - с приета договорна сума от 259 807 040 лв. без ДДС и максимална договорна цена в размер на 280 785 540 лв. без ДДС.

Процедурата се провежда по условията на Международната федерация на инженерите-консултанти ФИДИК. Според тях максималната договорна цена е определеният горен праг по Закона за обществените поръчки, над който е невъзможно увеличение на цената по договора, и включва провизорни суми и непредвидени разходи съгласно договора.

Критерият за избор на изпълнител е "икономически най-изгодна оферта" с тежест на финансовата оценка 75% и тежест на техническата оценка 25%, информира Градът.бг.

Според изданието оценителната комисия е дала следните оценки на техническата оферта: ДЗЗД "ПСТ Струма 3" - 33.43 точки; Консорциум "Струма – Лот 3.3" – 100 точки; Обединение "АМ Струма" – 58.57 точки.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес