Училищните бюджети ще зависят и от образованието на родителите

Политиката "парите следват ученика" отива в историята

Училищните бюджети ще зависят и от образованието на родителите

Училищата, които обучават деца на родители с ниско образование, ще получават повече пари от бюджета. Средствата могат да се използват за увеличение на заплатите на персонала или за бонуси към възнагражденията.

Те може да отиват и за преподавателите, които са включени в екипите за връщане на отпаднали ученици в клас, за заплата на социален работник, на помощник на учителя в проблемните паралелки, или за допълнителни часове по български, ако за голям процент от децата този език не е майчин. Целта е преподавателите да са по-мотивирани да работят с тези деца и да се направи опит да се намали процентът на отпадащите от училище.

Това са част от промените в наредбата за финансиране на училищата и детските градини. Те се правят, за да се разпишат механизмите за разпределяне на допълнителни 90 млн. лева към парите за предучилищното и училищното образование за тази година. С тях се слага край и на делегираните бюджети, при които финансирането на училищата и детските градини зависеше само от броя на записаните в тях деца.

Повече средства има и за училищата в отдалечени общини в региони като Северозапада, Родопите, Странджа-Сакар, както и за такива в малки погранични райони. На този критерий отговарят 112 общини, а допълнителното финансиране за тях ще зависи от броя на жителите и отдалечеността от град с над 100 000 души население или от областен център. Колкото по-малки и по-отдалечени са общините, толкова повече пари допълнително получават за всяко дете в училище или детска градина. Отново се цели задържане на преподавателите в тези райони.

Дава се възможност и за съществуването на паралелки с по-малко от минималния към момента брой деца, ако те са в училища с много ученици от уязвими групи. Причината е, че работата с тези деца е по-трудна и големия брой деца я прави недостатъчно ефективна, обясни министърът на образованието Красимир Вълчев. Подобна възможност се дава и за професионалните гимназии, които обучават по определени от министерството професии, в които се очаква недостиг на кадри в следващите години.

Районът има значение

Измененията предвиждат училищата да получават различна по размер субсидия за обучението на един ученик в зависимост от допълнителни критерии. Общините, които покриват тези критерии, са разделени по групи и тези в най-неблагоприятни позиции ще получат най-много средства.

Промените в делегираните бюджети бяха обявени още при приемането на Закона за държавния бюджет в края на миналата година. Затова и част от допълнителните средства вече се отразени в сумите, които те получават от държавата и които са записани в бюджета. Става въпрос за 55 млн. лева повече от парите за издръжка за миналата година. Други 35 млн. лева трябва да бъдат разпределени за обучение на деца от уязвими групи и на специалисти по приоритетни професии.

Според образователния министър парите от бюджета за някои общини нарастват с до 30%. В други, като Ивайловград, ръстът е 16 - 17%. Само по критерия за отдалеченост и големина на общината допълнителните средства са средно около 12% за местните власти в най-неизгодни позиции. А в тази група влизат общини с население до 5000 души, чиито общински център е на над 100 км от град с население от над 100 000 души и над 16 км от областен град. По тези критерии се разпределят само училищата в уязвимите региони - Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните райони.

Образованието на родителите

Фактор за финансирането на училищата ще има и образованието на родителите на децата. Ако преобладават ученици, чиито родители са с основно или по-ниско образование, бюджетът на училището или детската градина трябва да е по-висок, предвиждат правилата. Най-голямо увеличение по този показател ще получат образователни институции, в които над 60% от децата са с родители с основно образование или в които над 50% от децата са от семейства с начално и по-ниско образование. В тези категории ще попаднат основно училища от райони с етнически малцинства и слабо икономическо развитие.

Допълнителното финансиране за обучението на тези деца образователният министър оправда с това, че с тях се работи по-трудно, а и те са най-застрашени от отпадане от образователната система. За това и в такива училища ще е възможно да съществуват паралелки под определения минимум за брой деца. За класовете от І до ІV той е 16 ученици, а за по-горните класове - 18. Вълчев добави, че към момента не се предвижда минимален брой на децата в паралелка в тези училища, което на практика означава, че може да съществува и клас с двама души.

Същото изключение ще се прави и за обучението по търсени на пазара на труда професии. За такива са определени 55 специалности от 12 професионални направления като машиностроене, металообработване и металургия, електротехника, енергетика, хранителни технологии, строителство, пътностроителна техника, стругарство и др.

В същото време в новата наредба е записано, че бюджетите на училищата и детските градини ще зависят и от броя на паралелките или групите.

Допълнителните средства - 90 млн. лева за цялата година, могат да се изразходват само за заплащане на учители или специалисти в образователните институции. Техните заплати ще нараснат с различни проценти за всяко училище. Това увеличение е извън вече повишените възнаграждения на преподавателите с 15% от септември миналата година.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?