УНСС е пред фалит

Университетът и правителството в спор за финансирането на нов учебен корпус

УНСС е пред фалит

Един от най-големите университети в страната - Университетът за национално и световно стопанство (УНСС), може да осъмне със запорирани сметки, поради което да спре да плаща стипендии на студентите и заплати на преподавателите. Причината е, че висшето училище дължи 6 млн. лева на фирмата, която изгражда новия му учебен корпус.

Новата сграда се прави по европроект. Част от финансирането за него трябвало да бъде осигурена от държавния бюджет, но до момента това не е направено. Така УНСС не може да плаща на строителя, който изпратил покана за доброволно изпълнение на текущите задължения по проекта. Следващата стъпка е да си потърси парите принудително, тъй като висшето училище няма средства да плати, става ясно от открито писмо, подписано от ръководството, студентите и синдикатите в университета.

В него се иска Министерството на финансите да изпълни поетия през 2016 г. ангажимент за осигуряване на съфинансиране за проекта. Вместо обещаните с писмо от финансовия министър 7.5 млн. лева сега се искат 10.3 млн. лева, тъй като междувременно проектът е поскъпнал, а в сумата са включени и разходите за обзавеждане и оборудване.

Проектът

Самият проект е от 2016 г. и е за изграждане на нов корпус на университета - 5 етажа с 8518 кв. м разгърната застроена площ, 4 аули, всяка от които за по 250 студенти, 4 зали за по 120 студенти, 4 зали за по 80 студенти и 4 зали за по 40 студенти, както и два тестови центъра с по 280 места, 19 преподавателски кабинета. Целият проект е за 11.7 млн. лева. От тях 4.5 млн. лева са осигурени от оперативната програма "Региони в растеж". Сградата се строи от консорциум между фирмите "Галчев инженеринг" ЕООД и "Вамос" ООД.

Според ръководството на университета правителството поело ангажимент да отпусне още 7.5 млн. лева за сградата. Това е станало през 2016 г., а изплащането на средствата трябвало да става на траншове от по 2.5 млн. лева, които да бъдат дадени през 2017, 2018 и 2019 г. Според ръководството на УНСС парите трябвало да се осигуряват от Министерството на финансите през бюджета на Министерството на образованието и науката, но това не е направено.

Опасност от фалит

"Недоумяваме как е възможно държавата да поеме ангажимент към студентите, преподавателите и служителите на УНСС и да не го изпълни. Още повече, че правителството обяви образованието за свой приоритет", пише в отвореното писмо на университета.

В него се казва още, че е нужно да се осигурят спешно 10.3 млн. лева (освен за строителството и за оборудване), за да "бъде завършен и оборудван учебният корпус и да не се стигне до фактическа неплатежоспособност на най-големия български университет с близо 22 хиляди студенти, и то в навечерието на неговия 100-годишен юбилей". "Необходимо е финансирането да се осигури в най-кратки срокове, за да се удължи срокът на проекта. В противен случай ще бъдат загубени 4.5 млн. лв. европейска безвъзмездна помощ, която държавата ще се наложи да връща заедно с лихвите. Убедени сме, че решение трябва и може да бъде намерено", пише в писмото.

Условия и проверка

Образователният министър Красимир Вълчев коментира във вторник, че ангажиментът за съфинансиране е чрез писмо на финансовия министър от 2016 г., а не бюджетен в "легалния му смисъл". Той потвърди, че сега в бюджета на ведомството му средства за тази цел няма и то няма как да помогне на университета.

От Министерството на финансите отговориха, че потвърждават поетия вече ангажимент за осигуряване на финансиране, но до 7.5 млн. лева и "едва след усвояване на ресурса по оперативна програма "Региони в растеж" и до размера на проекта съгласно основния договор". "Към настоящия момент предвидените в проекта средства в размер на 4.5 млн. лв. по ОПРР не са усвоени и считаме, че средства от държавния бюджет следва да бъдат предоставени след пълното усвояване на безвъзмездната финансова помощ", пише в позицията.

От позицията се разбира, че висшето училище е поискало повече пари от държавата, тъй като е сключило допълнително споразумение със строителя, което е оскъпило договора с 1.2 млн. лева и иска и 1.5 млн. лева за обзавеждане и оборудване на залите. Финансовото министерство отказва да покрие тези суми и освен това ще прати финансова инспекция на университета, която да провери поръчката по строителство на сградата.

В момента строителството на новия учебен корпус, който е изпълнен на груб строеж, е замразено. Европроектът, по който се осъществява, също. Реално платената по него сума е 2.35 млн. лева и представлява единствено 30% аванс, който се отпуска в началото на проектите.

За да може да получи останалите средства от европрограмата, университетът трябва първо да плати на строителя и след това да поиска плащане от "Региони в растеж".

Споделяне

Още по темата

Още от България