ВАС окончателно реши, че изборът на ректор на МУ-София е законен

ВАС окончателно реши, че изборът на ректор на МУ-София е законен

Върховният административен съд окончателно потвърди решението на Административния съд в София, с което изцяло отхвърля като неоснователна жалбата на бившия ректор на Медицинския университет в София проф. Вихра Миланова срещу решението на Общото събрание на висшето училище от 11.10.2016г. за отзоваването ѝ като ректор.

Съдът остави също без разглеждане и подадената жалба срещу решението на Общото събрание на Медицински университет-София за избор на нов ректор на Медицинския университет в лицето на  проф. д-р Виктор Златков.
Медицинският университет-София изпадна във властова криза през есента на 2016 година, след като Миланова беше отзована като ректор на закрито заседание на Общото събрание и на нейно място беше избран бившият директор на Майчин дом проф. Виктор Златков. 

До “преврата“ в смятаното за едно от най-престижните висши учебни заведения у нас се стигна след като одит на Министерството на образованието разкри злоупотреби в университета, извършени в мандата на бившия ректор проф. Ваньо Митев, за които той бе разследван и оправдан.

Миланова и членове на Общото събрание твърдяха, че заседанието е нелегитимно, като някои се оплакаха, че не са били допуснати до него от охраната на мероприятието.

Според съда обаче правата на Миланова не са нарушени: “Правата ѝ не са нарушени по никакъв начин, точно обратното – тя не просто не е упражнила правото си на член на ОС да участва и гласува, тя не е изпълнила задължението си на член на ОС да участва. Нещо повече, Съдът намира, че като не се е явила в качеството си на Ректор, за да даде необходимите разяснения по повдигнатите въпроси с изказванията, да изнесе неизнесените факти от значение за обвиненията срещу Ректора/в нейно лице/, да изрази официалната позиция на Ректора на МУ-С., всъщност тя е засегнала правата на останалите членове на ОС, като ги е лишила от изказване на официално становище на Ръководството в нейно лице по повдигнатите проблеми /такова не е депозирала дори писмено/“.

“Съдът намира, че единствената вероятност актът да е с друго съдържание /т.е. да не беше отзована като Ректор/ би била налице, само ако жалбоподателката се беше явила на заседанието, беше отговорила на обвиненията и с доводи беше обърнала гласуването/, което не е много вероятно предвид огромния брой гласували срещу нея“, се казва в решението.

“Не са доказани възраженията на жалбоподателката, както за гласували нечленове на ОС, така и за проведено заседание по таен и непрозрачен начин /щом са се явили 339 човека“, посочва съдът.
Според ВАС решението за отзоваване на ректора не е издадено в нарушение на материално-правните норми, като единствената разписана предпоставка за отзоваване на Ректор е да има гласовете на повече от половината от списъчния състав.

Споделяне

Още от България