ВКС ще тълкува важни въпроси около търговската несъстоятелност

ВКС ще тълкува важни въпроси около търговската несъстоятелност

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов е разпоредил да се образува тълкувателно дело №1 на съда за 2017 г. по важни въпроси от производството по търговска несъстоятелност, става ясно от прессъобщение на ВКС.

Темата "търговска несъстоятелност" ежегодно се посочва от Европейската комисия като проблемна в докладите ѝ за икономическите реформи у нас.

Съдът ще трябва да се произнесе по шест въпроса, по които в момента има противоречива или неправилна съдебна практика:

1. Какъв е процесуалният ред, по който се развиват производствата по молби по чл. 625 от Търговския закон (ТЗ), депозирани от кредитор, при подготовката им за разглеждане в открито съдебно заседание – приложимост на чл. 131 – 133 от ГПК по отношение на реда по чл. 629, ал. 2 и ал. 4 от ТЗ?

2. Какви са критериите по прилагането на чл. 673, ал. 3 от ТЗ спрямо кредиторите със спорни (приети и неприети) вземания, по отношение на които е предявен иск по чл. 694, ал. 1 от ТЗ – простира ли се по отношение на тях изискването за представяне на убедителни писмени доказателства, както по отношение на кредиторите по чл. 637, ал. 3 от ТЗ, или е достатъчен фактът на предявяването на иска, за да се премине към преценка дали да бъдат допуснати до участие в събранието?

3. Допустимо ли е провеждането на събрание на кредиторите за избор на нов синдик преди одобряване на списъка по реда на чл. 692 от ТЗ и ако е допустимо, кои кредитори са легитимирани да гласуват в него?

4. Допустими ли са доказателства, различни от писмените в производството по чл. 692, ал. 3 от ТЗ?

5. Допустимо ли е списъкът по чл. 688, ал. 1, т. 1 от ТЗ да бъде съставян и по други критерии, освен посочените в закона, и ако са налице обективни пречки за съставяне на списък по търговските книги на длъжника, как се отразява това на свикването на първо събрание на кредиторите?

6. Подлежи ли на обжалване определението по чл. 638, ал. 3 от ТЗ?

За противоречията в практиката на окръжните съдилища по първия от въпросите ВКС е сезиран от Инспектората към Висшия съдебен съвет след направена тематична проверка, уточняват още от съда.

За наличието на противоречива практика по въпроси, свързани с провеждането на събрания на кредиторите, производството по предявяване и приемане на вземанията, ВКС е сигнализиран от адвокатурата.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?