Военните за F-16 ще се избират без конкурс, за да са "достатъчно мотивирани"

F-16 Block 70, сн. "Локхийд Мартин"

Военните и цивилните, които ще бъдат командировани в чужбина за усвояването на новите изтребители F-16, няма да бъдат избирани с конкурс, а с "мотивирано предложение". Това става с промени в правилника за прилагане на закона за отбраната, приети тази седмица.

Това ще важи и при командироването на хората за останалата модерна техника, която предстои да бъде закупена.

Така изборът на хората, които ще бъдат изпращани зад граница заради големите военни сделки, на практика остава в ръцете на военния министър.

Според правителството тези промени ще осигурят "прецизен подбор на кандидатите и ще се предотврати загуба на инвестираните от държавата средства".

В идеалния случай премахването на конкурсите дава "бърза писта" за подготвени хора, които не могат да покрият всички формални изисквания, и бързина на избора, но ще създаде съмнения за субективност при назначенията и напрежение сред служителите в МО.

Според МО "дейностите, свързани с изпълнението на програмите за модернизаицята на армията са "строго специфични и в значителна степен се различават от рутинните дейности, изпълнявани в международните щабове и организации".

"Поради тази причина прилагането на конкурсния модел не винаги позволява да се избере най-подходящият кандидат за заемане на съответната длъжност".

Според МО в по-голямата си част, тези проекти и програми се реализират чрез международни договори и инициативи, в рамките на които възникват определени изисквания, налагащи да се създаде по-голяма оперативност гъвкавост при подбора на експертите, които да участват от българска страна.

"Такъв е случаят с реализацията на проекта за придобиване на многоцелеви самолет за нуждите на българските въоръжени сили. Изпълнението на някои от изискванията, предвидени в настоящата нормативна уредба, може да доведе до избор на служители, които не притежават необходимите потенциал за развитие и мотивация, което от своя страна е предпоставка за неизпълнение на поставените цели при заемане на длъжността и загуба на инвестираните от държавата средства", се посова в мотивите на МО. 

В мотивите не е посочено как точно ще се гарантира избора на достатъчно мотивирани и "с потенциал на развитие" хора на базата "мотивирано предложение".

Предстои МО да прати десетки военни и цивилни зад граница във връзка с усвояването на новите изтребители F-16 Block 70 и дригите два големи проекта – за купуване на нови бронирани машини и кораби, които все още не са завършени.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Колко време давате на новия парламент?