Международно изследване на WIN/Gallup International

За света корупцията е проблем номер едно, за България - бедността

За света корупцията е проблем номер едно, за България - бедността

Корупцията се възприема като проблем номер едно в световен мащаб. Това сочат резултатите от световното допитване на глобалната асоциация за пазарни изследвания и допитванията до общественото мнение WIN/Gallup International.

На анкетираните е бил зададен въпрос кой, според тях, е най-важният проблем пред света като цяло.

21% от анкетираните в световен мащаб посочват корупцията като най-важен проблем, пред който е изправен светът днес – това е най-високото натрупване на отговори сред 17-те категории проблеми, тествани в изследването.

Икономическите трудности заемат второто място с 14%. Бедността (пропастта между бедни и богати) е на трето място с 12%, посочват авторите на проучването, цитирано от Инвестор.бг.

Най-големите тревоги по региони: корупцията е посочвана като основен проблем в Азия (26%), Северна и Южна Америка (19%), Близкия Изток и Северна Африка (15%); бедността пък изпъква като проблем сред респондентите в Западна Европа (24%) и Източна Европа (20%); в Африка посочват най-често икономическите проблеми (21%).

В България най-голямо натрупване се получава при бедността и разликата между бедни и богати – 23%. Следват икономическите проблеми и безработицата със 17% и с 15%.Така дяловете на отговорите, свързани с бедността, икономическите трудности и безработицата у нас са над средните за света и това е особено отчетливо по отношение на бедността.

Корупцията събира 9%. В първия доклад на ЕК за корупцията се посочваше, че тя остава сериозно предизвикателство за България на различни равнища - в здравеопазването, митническия контрол, полицията, местната администрация и други области.

Според проучването на WIN/Gallup International след корупцията българите нареждат като проблем в световен мащаб войните и въоръжените конфликти със 7%, както и престъпността с 5%.

Азия има най-висок дял от отговори в категорията корупция (26%) в сравнение с другите региони. В рамките на азиатския регион Филипините (50%) и Индонезия (40%) показват значително по-високи стойности по този въпрос в сравнение с всички други държави в света. Австралия (4%) и Япония (2%) пък са държавите, в които корупцията се вижда като сравнително малък проблем.

Северна и Южна Америка (19%) и Африка (18%) също демонстрират високи равнища на тревога спрямо корупцията, докато в Западна Европа те са много по-ниски – корупцията събира само 8% от отговорите в региона. Държавите в Западна Европа регистрират едноцифрени дялове - например Великобритания 8%, Германия 6% и Франция 4%.

Икономическите проблеми са идентифицирани като втория най-сериозен проблем в света. Африка (21%) класира тези въпроси като проблем номер едно, а Кения (27%) излиза доста над средните стойности за региона. Африка е следвана от Северна и Южна Америка (16%).

Средните нива на отговорите "икономически проблеми” за света са 14%.

17% от британците считат тази категория проблеми за най-сериозен въпрос. Други страни от Западна Европа, които показват по-видима тревога в това отношение, са Холандия с 12%, Германия с 10%, Испания с 10% и Австрия с 9%.

В САЩ 26% от респондентите посочват икономическите трудности - което ги прави проблем номер едно там.

Малайзия (47%) и Гърция (43%) са страните, които регистрират най-високи нива на отговори, свързани с икономическите проблеми в световен мащаб.

Бедността, по-специално пропастта между бедни и богати, се счита за третият най-голям проблем в целия свят с 12%. Тя е най-голямото притеснение сред участниците в изследването от Западна Европа (24%). Някои страни от този регион показват изключителна чувствителност по тази тема – като Германия (34%), Австрия (32%), Испания (27%) и Франция (25%). В тези страни отговорите в категорията „бедност” значително превишават средната стойност от 12% в глобален мащаб.

16-те процента във Великобритания пък са видимо по-ниска стoйност в сравнение с изброените държави, но все бедността и в този случай е посочвана като втори най-сериозен проблем, пред който е изправен светът.

Контрастът в това отношение с някои неевропейски държави е рязък: Малайзия (1%), Тайланд (3%) и Индонезия (5%) са някои от страните, в които се регистрират едноцифрени числа при отговорите.

Във връзка с темата за финансовите затруднения, безработицата е на четвърто място в световен мащаб (10%) в списъка с важните проблеми. Делът на отговорите в Европа (14%) е надминат единствено в Африка (19%).

Резултатите в Северна и Южна Америка обрисуват разделена картина - от една страна САЩ (11%) и Бразилия (8%) признават безработицата като проблем, докато Аржентина (2%) му отдава далеч по-малко внимание. Резултатите от страните в Северна и Южна Америка явно контрастират спрямо тези в другите региони – за пример: Италия вижда безработицата като най-голям проблем (34%), както и Босна (32%) и Южна Африка (30%).

Годишното проучване на асоциацията се провежда в последните месеци на всяка година. Това е традиция от 1977 г. насам, започната под председателството на д-р Джордж Галъп. В последното издание на изследването са интервюирани 66 806 души от 65 държави, което е представително за 77% от световното население.

Споделяне

Още от Общество

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?