Заличени са 18 туристически фирми

Заличени са 18 туристически фирми

Министерството на туризма заличи 18 дружества, регистрирани като туроператори и туристически агенти от Националния туристически регистър.

Това става със заповед на министъра на туризма Николина Ангелкова по мотивирано предложение на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти. В средата на януари те предложиха за заличаване общо 118 оператора, основно заради липса на задължителната застраховка.

Сега се заличава дейността на 18 от туроператорите, защото удостоверенията за дейност, които министерството издава, не са получени в оригинал в двумесечен срок от уведомяването на заявителите, каквото е изискването според Закона за туризма. Ако удостоверението не е получено, съответно дружеството няма право да извършва туроператорска и/или турагентска дейност, посочват от Министерството на туризма.

Със заличаването на регистрацията се преустановява и действието на удостоверението. Определен е период от две години, през които заличеното лице няма право да заявява регистриране за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност, считано от датата на издаване на настоящата заповед.

Заличените дружества няма да бъдат премахнати от Националния туристически регистър, но ще бъде отразена заповедта за заличаването им. Така потребителите ще получават информация дали туроператорът и турагентът са коректни и извършват дейност, спазвайки Закона за туризма.

Общо всички регистрирани туроператори са 3311.

През 2017 г. общо издадените заповеди за прекратяване на дейността по искане на самия туроператор са седем, като шест от тях са постъпили само през декември.

През 2016 г. двама туроператори са прекратили по свое желание дейността си.

Споделяне

Още от Бизнес