20 фирми са заявили два пъти капацитета на LNG терминала край Александруполис

20 фирми са заявили два пъти капацитета на LNG терминала край Александруполис

Двадесет дружества са изразили необвързващ засега интерес към резервиране на общо 12,2 милиарда кубически метра годишно от капацитета на плаващия терминал за регазификация на втечнен природен газ (LNG) край Александруполис, както и към доставките до гръцката национална газопреносна система.

Това е два пъти повече от проектния технически капацитет на  бъдещото съоръжение, който е 5.5 млрд. куб. м годишно, съобщиха от проектната компания за реализацията на терминала "Газтрейд". В момента неин мажоритарен собственик е гръцката фамилия Копелузу, а 20 процента са на от една от големите международни флотилии с танкери за превоз на втечнен газ – "ГазЛог". В края на декември 2018 г. стана ясно, че българският държавен газов оператор "Булгартрансгаз" смята да също да влезе в капитала с 20 на сто. Очаква се съакционер да стане и гръцката държавна компания ДЕПА. "Булгартрансгаз" също е сред кандидатите за капацитет от LNG терминала, но за какво количества играе е търговска тайна.

Заявените количества газ в първата необвързваща фаза на пазарния тест за търговци, които да ползват терминала, ще бъдат насочени към пазарите на по-широкия регион на Югоизточна Европа, посочват от "Газтрейд" в съобщение, в четвъртък.

Компаниите, участвали в този етап на пазарния тест, са не само от региона на Югоизточна Европа. Сериозна част от големите международни търговци на газ също са изявили интерес към проекта. 

"Изключително успешният резултат от първата фаза на пазарния тест и големият интерес от страна на важни регионални и международни газови играчи към проекта за LNG терминал край Александруполис е ключова стъпка към изпълнението на проекта и най-вече към подобряване на енергийните позиции и диверсификацията на енергийните доставки на Гърция, България и целия регион на Югоизточна Европа“, заяви изпълнителният директор на "Газтрейд“ Константинос Спиропулос, цитиран в съобщението.

Първата фаза на пазарния тест беше стартирана на 30 октомври 2018 г. и бе проведена в съответствие с насоките за управление и разпределение на капацитета на LNG-терминала, одобрени от гръцкия Регулаторен орган за енергетика (РАЕ) и в синхрон с параграф 6 от чл. 36 на Директива 2009/73/ЕС. Той приключи успешно на 31 декември 2018 г.

Проектът ще продължи към следващата обвързваща фаза на пазарния тест, щом съответните нови насоки и известия до компаниите, участвали в първата фаза, бъдат одобрени от РАЕ.

Плановете на "Газтрейд" са да изгради край гръцкия град Александруполис офшорна плаваща платформа за съхранение и регазификация, където ще може да се приема, съхранява и регазифицира втечнен природен газ. Платформата ще е на 17.6 км навътре във водите на морето. Предвижда се и система от подводни и надземни газопроводи, чрез които природният газ ще бъде доставян до гръцката национална газопреносна система, а от там и до крайните потребители в Гърция, България, Сърбия, Македония, Турция, Румъния, Украйна и Унгария.

Терминалът ще разполага с номинален капацитет за регазификация и изход към системата в размер на 530 милиона стандартни кубически фута на ден, което се равнява на 600 000 нормални кубически метра на ден (5.5 млрд. куб. м годишно). Максималният технически капацитет за регазификация и изход към системата ще достига 800 милиона стандартни кубически фута на ден или 950 000 нормални кубически метра на ден (8.3 млрд. куб. м годишно). Втечненият газ, доставян и съхраняван в терминала, ще се регазифицира и предава системата за пренос на природен газ с дебит в съответствие с изискванията на ползвателите на проекта и отговарящ на спецификациите на съответната преносна система за природен газ (качество, налягане, температура и т.н.). Съществува и възможност за бъдещо включване в газопреносната система на Трансадриатическия газопровод (ТАП).

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?