Приемат се оферти за капацитета на LNG терминала край Александруполис

Приемат се оферти за капацитета на LNG терминала край Александруполис

Обвързващи оферти за резервиране на капацитета на бъдещия терминал за втечнен газ край Александруполис ще се приемат до 24 февруари, съобщиха от проектанта компания "Газтрейд", с която "Булгартрансгаз" подписа предварителен договор за придобиване на 20 процента от капитала ѝ.

|Процедурата е обявена на 9 януари, ден след парафирането на това споразумение, което до дни се очаква да бъде преоформено в конкретен договор и акционерно споразумение с останалите участници в капитала – 40 на сто за представител на гръцката фамилия Копелузу и по 20 на сто за гръцката ДЕПА и "ГазЛог".

В първата фаза на пазарния тест за резервирането на използваемия капацитет на терминала от 5.5 млрд. куб. м играха 20 дружества и внесоха заявки за 12.2 млрд. куб. м.

Сега "Газтрейд" очаква да получи обвързващи оферти от широк кръг от участници, включително компании доставчици на газ, електроснабдителни дружества, други крайни потребители, газоразпределителни компании и търговци.

Участниците от първата фаза, но и нови заинтересовани търговци могат да подадат обвързващи оферти към "Газтрейд". Компанията има разработени правила и насоки, определящи условията, при които на кандидатите трябва да отговарят, за да се включат в същинското разиграване на капацитета на терминала за регазификация на втечнения газ.

Сред участниците в търга ще е и българският държавен доставчик "Булгаргаз", за който миналата седмица правителството реши да участва със заявки за минимум 300 млн. куб. м годишно или 500 млн. куб. м максимално за период от 3 до 5 години. По информацията на Mediapool дружеството ще заяви минималните количества, за краткия срок и с възможно най-ниски предложени цени. Тази политика обаче обрича дружеството да не е след класираните, тъй като ще се класират по-напред по-дългосрочните оферти, за повече количества и с по-високи цени за запазване на капацитет.

Следващите стъпки по проекта включват провеждане на  процедура за разпределение на капацитета на терминала под надзора на гръцкия регулаторен орган РАЕ. От разпределените участници ще се изисква да подпишат споразумения за разширен капацитет за резервация в съответствие с образец, одобрен от регулатора, посочват от "Газтрейд".

Проектът има за цел да осигури нов път за доставка на газ за пазарите в Югоизточна Европа и ще предложи на региона сигурност на доставките, диверсификация на газовите пътища и източници, гъвкавост на цените и засилена конкуренция. Той ще задоволи нарастващото търсене на газ в региона в средносрочен и дългосрочен план, ще осигури регионален достъп до LNG и ще подпомогне достъпа до газ и навлизането на пазара. За България, Румъния, Сърбия и други пазари в Югоизточна Европа проектът ще пренася природен газ по интерконектора Гърция-България (IGB), който е в процес на изграждане, както и чрез други съществуващи или планирани газопроводи в региона.

Проектът предвижда и изграждането на газопровод, по който природният газ ще се доставя до гръцката национална газопреносна система и до крайните потребители в Гърция, България, Сърбия, Северна Македония, Румъния, Турция - чак до Молдова, Украйна и Унгария, посочват от "Газтрейд".

В ход е обществената процедура за изграждането на проекта. Датата на въвеждане в търговска експлоатация на терминала е планирана за третото тримесечие на 2022 г. Проектът има всички необходими лицензи и е включен в списъка на Европейския съюз на проекти от общ интерес.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?