Адвокатите протестират срещу промените в НПК

Основната тенденция в новия проект за промени в Наказателно-процесуалния кодекс е ограничаване на правото на защита на гражданите, се казва декларация на общото събрание на адвокатурата до Народното събрание. Те "остро протестират" срещу "абсолютно неприемливите предложения" на Министерството на правосъдието, които вече бяха приети на първо четене от парламента.

Адвокатите не приемат фигурата на "запасния защитник", възможността да се постановяват присъди въз основа на тайни доказателства и премахването на правото на обвиняемия да поиска вкарване на делото в съда, ако разследването продължи повече от 2 години.

Адвокатската общност протестира и срещу повечето правомощия за прокуратурата, сред които е възможността да протестира решенията за връщане на делото за доразследване. Критиките са насочени и срещу правото на разследващите органи да дават свидетелски показания, както и прочитането в съдебна зала на обясненията и свидетелски показания, дадени пред прокурор или дознател.

"С това досъдебното производство придобива централно значение и се измества водещата роля на съдебния процес, въвежда се фактическа неограниченост на правомощието на прокурора да изменя обвинението в съдебната фаза", се казва в писмото на адвокатите.

Според тях голяма част от предложенията противоречат на практиката на Съда по правата на човека в Страсбург и накърняват справедливостта на процеса.

"Възниква сериозна опасност от множество осъдителни решения срещу България на Съда по правата на човека. Голяма част от предложените норми толерират бездействието на прокурора и разследващите органи, а в определени случаи тласкат разследващите органи към нарушение на закона", се казва в писмото.

Според адвокатите предложените промени не произтичат от препоръките на Европейската комисия с цел да се преодолеят бавността и формализмът в досъдебното производство.

Правната комисия в Народното събрание ще продължи разглеждането на законопроекта във вторник, като очакванията са да има основна ревизия на голяма част от текстовете.

Споделяне

Още по темата

Още от България