Архитектите в Пловдив възмутени от обществени поръчки за значими сгради

Съюзът на архитектите в Пловдив се обяви срещу лошите практики в обществените поръчки при изграждане на сгради, които са от голямо значение за облика на града, който ще бъде и Европейска столица на културата. Става въпрос за новостроящата се Художествената галерия на ул. "Гладстон", реконструкцията на централния площад пред хотел "Тримонциум", пощата и Централна ж.п. гара.

Това се казва в отворено писмо на архитектите, изпратено до Общинския съвет на Пловдив и до кмета Иван Тотев.

За нас е неприемливо възлагането за изграждане чрез инженеринг на важни за града сгради, които чертаят облика на Пловдив за десетилетия напред, каза пред Mediapool арх. Илко Николов, председател на САБ- дружество Пловдив.

Той посочи, че предложението на архитектите е било да се направи архитектурен конкурс за тези обекти. Гилдията изразила позицията си на среща с кмета Иван Тотев през май. Тогава архитектите са го предупредили, че резултатът от възлагане на инженеринг на значими обекти няма да бъде добър.

Проблемът е, че не само не са правени конкурси, но всичко се прави "на тъмно" без обществени обсъждания, без никаква информация и криене на документите дори от професионалната гилдия.

Архитектите в Пловдив апелират към отговорността на местните власти за естетиката и хармонията на всички бъдещи сгради и пространства със съществуващата архитектура в града.

Недостатъците на новата Художествена галерия

В резултатът от инженеринговата дейност за сградата на Художествената галерия не е изследвано ансамбловото ѝ участие в силуета на ул. "Гладстон" и присъствието ѝ като значим публичен обект в централна градска част. Представеното решение е спорно относно архитектурните и художествени качества, променя улична регулация, променя организацията на движението в квартала и има ред други недостатъци, пише САБ-Пловдив.

Архитектите нямат достъп до информация относно плановете на общината и изпълнителя, но от информацията, с която разполагат, забелязват, че се увеличава площта на поземления имот, зает от бъдещата сграда за сметка на "приемната" пред старата галерийна сграда площ. Това още повече ще затрудни пешеходното и транспортно движение, предупреждава САБ-Пловдив.

"Надявахме се, че община Пловдив ще възложи предпроектните проучвания - Обемно-градоустройствен проект", но сме изненадани, че е допуснато изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, в който, вероятно за да се помести "готовия" инвестиционен проект за сградата на галерията, се променя регулационен план, променят се площи и конфигурация на имоти без доказана необходимост и присъщите санкции за това", пишат архитектите.

Според тях не е изяснено свързването за автомобилно движение на ул."Виктор Юго" и ул."Гладстон".

Освен това архитектите смятат, че е недопустимо да няма паркинг за посетители в галерията – нещо, което е в крещящо противоречие със Закона за устройство на територията (чл. 43).

В проекта не се споменава нищо за задължителните археологически проучвания при премахване на сградата и изкопни работи в имота, въпреки, че на 10 метра от него има археологически обект, който чака да бъде експониран. В сградата не се предвижда подземно ниво, единствено с цел да не се стигне до археологически находки, посочва САБ-Пловдив.

"Отново бързането за наваксване на изгубеното време ще даде живот на осакатена сграда с много пропуснати възможности за пълноценно реализиране на достойна и забележителна нова архитектура, която в Пловдив е рядкост", пишат архитектите.

Те твърдят, че съобщават всичко това, за да защитят обществения интерес, защото строящата се сграда не отговаря на нуждите на Пловдив за европейска столица на културата 2019 г.

Поръчката за изграждането на новата Художествена галерия на Пловдив беше спечелена от ГБС-Пловдив с цена от близо 3.5 млн. лв.

Централната ж.п. гара с плашещ нов обем

Другият повод за безпокойството е "плашещия нов обем", който ще бъде изграден до сградата на Централната ж.п. гара. "Наричаме го плашещ, защото не отговаря на обкръжаващите застройки, не се съобразява с пластичното присъствие на обема на ж.п. гара-Пловдив, а я пренебрегва и заличава", посочва САБ-Пловдив.

Към момента няма официална публична информация какво е предназначението на този нов "плашещ" обем до сградата, който прилича на визуализацията прилича на навалята от сняг плевня. Според публикации в местни медии това ще бъде търговски и офисен център.

Ж.п. Гарата в Пловдив беше дадена на концесия от втория кабинет на Бойко Борисов на ДЗЗД "Железопътна гара - Пловдив" за 35 години. В дружеството участват "Карат С", собственост на един от спонсорите на ГЕРБ - Миролюб Столарски и "Биад-С", компания собственост на шефа на АПИ Светослав Глосов, която той прехвърли на децата си след като оглави пътната агенция.

"Даването на терена на концесия не изключва участието на обществото при вземане на решение и произнасяне относно функции, художествен образ, обемно-пространствено присъствие, транспортно комуникационно обслужване на сградите около ж.п. гара Пловдив", посочват архитектите.

Те припомнят, че за този сграден комплекс през 2008 г. е бил проведен успешен национален конкурс с много добри решения и отличен първо премиран проект, което е отговаряло на изискванията на Общия устройствен план в Пловдив.

"От публикуваната картинка можем само да направим извод, че предвидената сграда не отговаря на възможностите на градоустройствената основа да поеме показаното функционална натоварване", посочва САБ-Пловдив.

Реконструкцията на площад "Централен" – "тъмна Индия"

И ако за новата галерия и гарата има някаква, макар и апокрифно събрана информация, то реконструкцията на централния площад на Пловдив е "тъмна Индия" както за архитектите, така и за обществото.

В момента пред хотел "Тримонциум" има лабиринти от телени огради, видя преди дни репортер на Mediapool. Няма публично окачена никаква информационна табела, какво ще се прави, каквито са законовите изисквания.

Обществената поръчка за "реконструкция и ревитализация на площад "Централен" в Пловдив беше спечелена от компанията "Драгиев и Ко" ООД с цена от 10.2 млн. лв. без ДДС, която е близка до прогнозната. Това е една от компаниите, които редовно печели търгове на общината по времето на мандата на Иван Тотев. Той дори беше разследван заради една от възложените поръчки с тази фирма, но специализираният съд прекрати делото.

Ако и в бъдеще такава практика се налага за изграждане на значимите обществени обекти, които имат трайно присъствие в градската среда и остават поне десетилетия, ако не столетия за обществото, то очакваме и третият проект за изграждане на площад "Централен" да има същото спорно решение, относно функция, транспортно-комуникационни решения, художествен образ и археологическа експонираност", пише в отвореното писмо на САБ-Пловдив.

Обществено обсъждане и на трите проекта

Пловдивските архитекти настояват да се проведе обществено обсъждане и на трите проекта, както се изисква по закон, независимо сроковете за изграждане.

"Няма по недемократично отношение към публичните финанси от това да не се обсъждат с обществото, което ги осигурява. Няма демократична държава на запад от река Тимок, която би си позволила да харчи милиони средства публичен ресурс без да получи професионална и обществена оценка за начинанията си. И тук оправданието със Закона за обществените поръчки не работи. Едно е обществена поръчка за доставка на нещо си, друго е за строителство по одобрен (от обществеността) проект. Нека си припомним големите френски президенти, които направиха международни конкурси за уникални сгради - Центърът Помпиду; Пирамидата на Лувъра, Парка Ла Вийет, Арката в Дефанс, които дадоха посоката и Париж остана световен град", пише САБ-Пловдив.

"Пловдив е по-стар град от Париж, но за съжаление, г-н Кмете със средството "инженеринг" няма да оставите впечетляваща архитектурна следа в новата история на града. През последните години постигнахте много по отношение на инфраструктура и благоустрояване на града, но Пловдив заслужава сгради, които да останат в историята му с дълготрайно ползване и запомнящо се положително емоционално въздействие, независимо смяната на обществено икономически отношения, защото добрата функция и добрия художествен образ не зависят от капризите на политическите промени", завършва отвореното писмо на архитектите до Иван Тотев.

Споделяне

Още от България

Нужно ли е писмено споразумение за новото правителство?