Българите в чужбина може да удължат валидността на паспортите си до 1 декември

Българите в чужбина ще могат да удължат еднократно – до 1 декември 2010 г., валидността на паспортите си с изтекъл срок, съобщиха в понеделник от Дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи.

Молба за продължаване валидността на международния паспорт без електронен носител на информация от стария вид ще може да се подава в дипломатическите ни представителства.

Срокът на валидност може да бъде продължен само в случай, че той не е изтекъл към датата на полагане на подписа на длъжностното лице на стр. 3 от паспорта.

Дирекция "Консулски отношения" на МВнР напомня, че МВР официално обяви датата 29 март 2010 г. като начало за прием на заявления за издаване на лични документи от новия вид.

В тази връзка от 15 февруари дипломатическите и консулски представителства на България в чужбина са преустановили приемането на заявления за издаване на български документ за самоличност - паспорт, като при спазване на посочените по-горе условия, българският гражданин може да поиска продължаване срока на валидност еднократно до 1 декември 2010 г. на паспорт без електронен носител на информация, или издаването на временен паспорт.

След 15 февруари българските представителства в чужбина ще продължат да приемат заявления за издаване на лична карта и свидетелство за управление на МПС, но не и на паспорт без електронен носител на информация.

От 29 март 2010 г. в дипломатическите и консулски представителства на България в чужбина, в които има изградени биометрични гишета, ще започне прием на заявления за издаване на лични документи от новия вид.

Дирекция "Консулски отношения" напомня на българските граждани, че българските лични документи са валидни до изтичането на срока им, като не съществува задължение за подмяна на документи от стария вид с документи от новия вид.

Споделяне

Още от България