Българските застрахователи отчитат 32% ръст на печалбите

Българските застрахователи отчитат 32% ръст на печалбите

Нетната печалба на застрахователните компании през пандемичната 2020 г. е 186 млн. лв., което е ръст от 32% спрямо нормалната 2019 г.Това става ясно от съобщение на Асоциацията на българските застрахователите, цитирано от "Сега".

Увеличените печалби се дължат главно на общото застраховане, където нетната печалба за 2020 г. е 165 млн. лв.Предходната година печалбата по това перо е с 46 милиона лева по-малка.

В животозастраховането печалбата е по-скромна - 21 млн. лв. и е с 26% по-ниска спрямо 2019 г.

"Общо за застрахователния пазар ефектът от кризата, провокирана от COVID-19, се изразява в ограничаване динамичния ръст от предишни години и задържането му на нива, близки до тези от 2019 г.", коментира асоциацията

Пазарът на общото застраховане, в което влизат автомобилните и имуществените застраховки, е отчел за 2020 г. рекорден премиен приход от 2.438 млрд. лв.Това е с 1% повече от този през 2019 г.

Изплатените обезщетения в общото застраховане са малко над милиард лева и са намалели с 2% спрямо предходната година. Това е довело и до по-големите печалби. Компаниите са отчели и по-ниски административни разходи и разходи за посредници.

Има увеличение на пазара на имуществените застраховкис над 8%, но в животозастраховането секторът отчита общ спад на премийния приход и увеличение на изплатените обезщетения спрямо 2019 г.

Това е очакван ефект от стагнацията, икономическата несигурност и последиците от пандемията за живота и здравето на гражданите. През 2020 г. продадените животозастраховки "Живот" са за 447 млн. лв., при 499 млн. лв. през 2019 г. Изплатените обезщетения са за 198 млн. лв., което е с 11.3% повече от 2019 г.

Споделяне

Още от Бизнес