Българско гражданство за чужденци срещу 200 хиляди лева

Дарилите поне 200 хиляди лева на Националния иновационен фонд чужденци ще имат право да получат българско гражданство. Това предвиждат промени в Закона за насърчаване на инвестициите, приети в петък от Народното събрание на първо четене. Те са внесени от Министерския съвет и целят да се стимулират инвестициите и да се създадат условия за заетост с откриване на нови високопроизводителни работни места.

Със законопроекта се въвеждат и допълнителни мерки, свързани с  възможност за чужденци от трети страни - потенциални инвеститори, да придобият право на пребиваване в България и българско гражданство във връзка с изпълнявани инвестиционни проекти в страната. Сред визираните категории лица са собственици на капитал в българско предприятие, управляващи или прокуристи, лица на ключови за осъществяването дейността на предприятието длъжности.

Законопроектът предвижда нова насърчителна мярка - държавата да възстановява част от задължителните осигурителни плащания,  направени от инвеститора в качеството му на работодател, за не повече от 24 месеца от разкриването на съответното работно място. Приоритетно ще се насърчават инвестиции във високотехнологичните дейности или в икономически необлагодетелствани райони.

С измененията се въвежда възможност кметът на общината, в която ще се осъществява инвестиционният проект, да издава общински сертификат за инвестиция клас В, чийто праг за сертифициране е по-нисък от минималния за клас Б. Предлага се и въвеждане на допълнителен критерий за издаване на сертификат за клас инвестиция - брой на създадените нови работни места.

Предвижда се допълнителните финансови стимули да се прилагат към инвеститори, които разкриват не по-малко от 50 работни места.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?