Безплатни 1.5 кубика вода месечно за социално слаби

Започва събирането на мнения за нов ВиК закон, предвижда се отделен воден регулатор и кадастър на мрежата в страната

Безплатни 1.5 кубика вода месечно за социално слаби

Регионалното министерство започва да събира предложения и мнения за изработването на нов закон на водоснабдяването и канализация, който да регламентира месечни количества от безплатни 1.5 куб.м вода и монтирането на безплатни водомери за социално слабите. Базовите документи за "скелета" на бъдещия закон са публикувани на сайта на ведомството и предвиждат също създаването на отделен воден регулатор и изработването на подземен кадастър на съществуващата ВиК мрежа, който да се допълва.След като ведомството първоначално обяви, че тези екзистенц минимум количества ще струват по лев кубика, после се поправи, че ще са безплатни.

В 30-дневен срок ще се събират коментари и предложения за това какво да включва бъдещият нов ВиК закон на имейл [email protected] или на пощенския адрес на МРРБ.

Това, което засяга най-много социално слабите потребители е въвеждането на механизъм за гаранции, че няма да бъдат оставени без вода заради невъзможност да плащат. На базата на изчисления е преценено,че 50 литра дневно вода са минималното количество за ползване – или 1.5 куб. м месечно. Определените от Агенцията за социално подпомагане като социално слаби няма да плащат за ползването на такива количества месечно, като това специфично потребление ще се плаща от бюджета чрез специално създаден фонд. Потребление над тези обеми обаче ще е за сметка на консуматорите. Предложени са три базови варианта, по които да става заплащането на тези 1.5 куб. м

Социално слабите, които нямат водомери, ще получат безплатни измервателни уреди, за да може да се засича точното потребление. Уредите ще се монтират от съответните водни оператори, а цената ще се поема от държавния бюджет през бъдещия фонд за тези цели. Проверката за техническата изправност на водомерите на бедните семейства също ще е за сметка на данъкоплатците.

Кои са уязвимите потребители, които ще получат безплатни 1.5 куб. м месечно, ще определя Агенцията за социално подпомагане като списъкът ще се обновява на всеки три месеца.

Идеята на новия закон е да отговори и на европейските изисквания за отпушване на субсидирането на водния сектор от еврофондовете. Ще се уреди собствеността на ВиК инфраструктурата и ще се определят функциите на асоциациите по ВиК и собствениците на публичната ВиК инфраструктура, както и техните задължения за постигане на качеството на питейните води и пречистването на отпадъчните води. Документът трябва да регламентира и редът за планиране на развитието, за изграждане и за управление на водоснабдителните и канализационните системи. Неговите разпоредби трябва да стимулират окрупняването, разработване и актуализиране на регионални генерални планове, възникване и учредяване на сервитути и упражняване на правата, произтичащи от тях, разработване, попълване и ползване на подземен кадастър и др.

Предвижда се още създаването на отделен воден регулатор, който в момента е част от Комисията за енергийно и водно регулиране, но органът има недостиг на финансиране и на административен капаците.

По време на консултацията ще бъдат приемани предложения за управлението на ВиК системите и съоръженията след приключване или изтичане на действащите към момента договори за тяхното стопанисване, поддържане и експлоатация и предоставяне на ВиК услугите, промени в границите на обособените територии или броя на ВиК операторите, начинът на управление на активите и др.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?