Договорен е анекс към концесията на "Софийска вода"

Цените не са обект на споразумението, което ще гарантира инвестициите и трябва да се одобри от СОС

Договорен е анекс към концесията на "Софийска вода"

Столичната община и концесионерът на ВиК мрежата в София са договорили допълнително споразумение към договора за ползването на водоснабдителните и канализационни съоръжения. Анексът не засяга цените на водата, но гарантира, че концесионерът ще инвестира конкретни суми до края на срока на договора и ще изплати дълга си от 100 млн. лв. Ако не погаси този борч до 2021 г., Столичната община ще може едностранно да прекрати концесията.

Това предвижда проектът на допълнителното споразумение със "Софийска вода", което е постигнато от сформираната работна група и предстои да бъде разгледано като предложения от комисиите към Столичния общински съвет. Ако те го приемат, анексът ще бъде гласуван на 25 януари на заседанието на СОС и се очаква да бъде подписано през февруари.

По никакъв начин това допълнително споразумение не третира цената на водата. Тя се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране на базата на признати разходи, заяви председателят на общинския съвет Елен Герджиков.

Промените в договора разсейват обществените съмнения, че в последните години от срока на концесията "Софийска вода" няма да влага никакви пари за поддръжката на ВиК мрежата, а само ще я експлоатира. Освен това се решават и стари проблеми, пречещи досега за нормалната работа на концесионера, който през 2000 г. започна да стопанисва водните съоръжения в София и околни селища. Предишната промяна на договора е била през 2008 г., но през годините постоянно частният оператор е бил атакуван заради повишаването на цената на водата и заради недостатъчно инвестиции в подобряване качеството на услугата.

Със сега представената промяна на договора се въвежда задължение концесионерът да направи инвестиция от 200 млн. лв. до края на 2021 г., както вече е предвидено в одобрения от водния регубатор бизнес план за този период, и още минимум 165 млн. лв. до края на 2025 г., когато изтича концесията.

"Никой инвеститор не е особено ентусиазиран в последната година-две от изтичането на договора да инвестира в система, която няма може би, да управлява той", каза Герджиков.

Анексът предвижда още "Софийска вода" да изплати всички свои заеми до края на 2021 г., което обаче ще бъдат рефиннасирани и лихвата им ще бъде намалена от сегашните 5.2 процента на 1.35 на сто.

Общият дълг на концесионера е 100 млн. лв., но по него реално досега не е плащан нито един лев по главницата, а са обслужвани само лихвите. Неизпълнението на това задължение мигновено ще води до възможността Столичната община едностранно да прекрати договора за концесия.

Дружеството "Софийска вода", в което мажоритарен акционер е френската компания "Веолия", но дял има и общината, ще бъде длъжно да осигурява 1,5 млн. лв. годишно за финансиране на конкретни ВиК проекти от обществен интерес, определени от Столичната община. Проектите ще бъдат в сферата на канализацията.

За последния регулаторен период - 2021 до 2025 г. нормата на възвращаемост ще отпадне и след 2021 г. да се прилага нормата, определена от КЕВР, предвижда още допълнителното споразумение.

В договора от 2000 г. не се третирал начинът за обратното предаване на активите. Сега работната група се договорила към договора да бъде изготвен отделен анекс за предаване на активите след края на концесията. Било е договорено и предаване на цялата интелектуална собственост - базата данни с клиентите, архивите и т.н. Целта е след края на концесионния договор частното дружество да не остане собственик на системата за плащане например, от която реално да печели, без да предлага услуга. Процедурите и сроковете за обратно предаване на активите в края на концесията ще бъдат записани в специален анекс към договора, който трябва да е готов до 3 години преди изтичане на срока на концесията.

Председателят на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране Валя Чилова заяви, че този резултат е вследствие на постоянни усилия на СО и СОС в лицето на всички политически групи. Тя поясни, че е отпаднала и санкция ценово ограничение, което в момента съществува в договора. Според нея новите инвестиции, които предстои да бъдат направени от концесионера, няма да бъдат никакво основание за искане на увеличение на цената на водата. Дори и да искат такова, няма да го получат, обяви Чилова.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?